Άδειες χρήσης τεκμηρίων - Άδειες Creative Commons


Ο καταθέτης επιλέγει υποχρεωτικά την άδεια χρήσης με την οποία θα δημοσιευτεί το έργο του στο αποθετήριο και ορίζει τα δικαιώματα που διατηρεί καθώς και του όρους και προϋποθέσεις χρήσης του έργου του από άλλους δημιουργούς. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι Άδειες χρήσης Creative Commons . Ο καταθέτης καλείται να επιλέξει μία από τις παραπάνω άδειες Creative Commons προκειμένου να προσδιορίσει το είδος της άδειας που επιθυμεί να χορηγήσει στον αναγνώστη σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου της εργασίας του.

 • Αναφορά Δημιουργού CC BY

  Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή είναι η πιο χαλαρή από όλες τις άδειες που προσφέρονται. Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου υλικού.

 • Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA

  Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά με τις άδειες "copyleft" του ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την εμπορική χρήση. Αυτή είναι η άδεια που χρησιμοποιείται από την Wikipedia, και συστήνεται για υλικό που θα επωφεληθεί από την ενσωμάτωση περιεχομένου από την Wikipedia και από άλλα έργα με παρόμοια άδεια.

 • Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-ND

  Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανομή, εμπορική και μη-εμπορική, αρκεί να μεταδίδεται στον επόμενο απαράλλακτα και καθ' ολοκληρίαν, με την απόδοση αναγνώρισης/ credit σε εσάς.

 • Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC

  Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι μη-εμπορικά, δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους.

 • Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

  Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία κι να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους.

 • Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα CC BY-NC-ND

  Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες μας, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.


Περισσότερες πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση: http://creativecommons.org

Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου


Η Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Περιεχομένου αναφέρεται στο επίσημο συμφωνητικό μεταξύ του δημιουργού/ κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων και της Βιβλιοθήκης, το οποίο προσδιορίζει τα δικαιώματα που αποκτά η Βιβλιοθήκη μέσω του αποθετηρίου της για την ορθή διαχείριση του ψηφιακού υλικού και βεβαιώνει στο συγγραφέα ότι το αποθετήριο δεν αποκτά τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του.

ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


Με την υπογραφή και υποβολή αυτής της άδειας, εσείς (ο συγγραφέας (-είς) ή κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων) παραχωρείτε στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου το μη-αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής, μετάφρασης (όπως ορίζεται παρακάτω), και / ή διανομής της υποβολής σας (συμπεριλαμβανομένης της περίληψης και του πλήρους κειμένου) παγκοσμίως σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων, σε ήχο ή βίντεο.

Συμφωνείτε ότι η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μπορεί, χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο, να μεταφράσει την υποβολή σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους συντήρησης.

Συμφωνείτε επίσης ότι η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου μπορεί να κρατά περισσότερα από ένα αντίγραφα αυτής της υποβολής για λόγους ασφαλείας, αντιγράφων ασφαλείας και συντήρησης.

Δηλώνετε πως η υποβολή είναι γνήσιο έργο σας, και πως έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε τα δικαιώματα που περιέχονται σε αυτήν την άδεια. Επίσης, δηλώνετε πως η υποβολή σας, προς όφελος της γνώσης σας, δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα κανενός.

Εάν η υποβολή περιέχει υλικό για το οποίο δεν κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα, δηλώνετε ότι έχετε λάβει την χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να παραχωρήσετε στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου τα δικαιώματα που απαιτούνται από αυτήν την άδεια, και ότι η εν λόγω ιδιοκτησία υλικού πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων σαφώς και αναγνωρίζεται στο κείμενο ή το περιεχόμενο της υποβολής.

ΕΑΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ.

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου θα προσδιορίσει ευδιάκριτα το όνομά (ονόματά) σας ως του συγγραφέα (συγγραφέων) ή κατόχου (κατόχων) της υποβολής, και δε θα κάνει καμία αλλαγή στην υποβολή σας, εκτός από αυτές που επιτρέπει αυτή η άδεια.

Τέλος, δηλώνετε ότι το κατατεθέν κείμενο του τεκμηρίου σας είναι το τελικό εγκεκριμένο κείμενο από την εξεταστική επιτροπή της εργασίας σας.