Βοήθεια


Αν είσαστε φοιτητής ή μέλος του προσωπικού της Γραμματείας ενός Τμήματος, μπορείτε στη συνέχεια να βρείτε βοήθεια για την κατάθεση ή τον έλεγχο μιας εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, επιλέγοντας τον αντίστοιχο με το ρόλο σας οδηγό: