Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το μουσικό ιδίωμα των Κεντρικών Τζουμέρκων από το 1940 έως σήμερα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Αγγέλος, Δημήτριος el
dc.date.accessioned 2019-05-07T08:03:05Z
dc.date.available 2019-05-07T08:03:05Z
dc.date.issued 2019-05-07
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9919
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Κεντρικά Τζουμέρκα el
dc.subject Μουσικό Ιδίωμα el
dc.subject Πανηγύρι el
dc.subject Ρεπερτόριο el
dc.subject 1940-σήμερα el
dc.title Το μουσικό ιδίωμα των Κεντρικών Τζουμέρκων από το 1940 έως σήμερα el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Πτυχιακή εργασία
heal.classification Mουσική - Κεντρικά Τζουμέρκα (Ήπειρος) - 1940-σήμερα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-03-29
heal.bibliographicCitation Αγγέλος Δ., 2019. Το μουσικό ιδίωμα των Κεντρικών Τζουμέρκων από το 1940 έως σήμερα. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής. el
heal.abstract Η βασική θεματική της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη του μουσικού ιδιώματος των Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς επίσης και του ρεπερτορίου των πανηγυριών της περιοχής, από το 1940 έως σήμερα. Η έρευνα αυτή στηρίχθηκε σε τρεις άξονες, με πρώτο αυτό των βιβλιογραφικών πηγών, στη συνέχεια με επιτόπια έρευνα και ηχογράφηση των πανηγυριών της περιοχής, καθώς και σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της εποχής, κυρίως μουσικών αλλά και ντόπιων κατοίκων. Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα, με σκοπό να κατανοηθεί η γεωγραφική και γεωμορφολογική θέση της περιοχής, καθώς επίσης και τα ιστορικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν σε αυτή, όπως επίσης και οι επιρροές που δέχθηκε, οι οποίες διαμόρφωσαν εμμέσως, το μουσικό ιδίωμα και ρεπερτόριο στη διάρκεια των αιώνων. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται μια "περιήγηση" στο χώρο της μουσικής της περιοχής της Ηπείρου, όπου αναλύονται τα ιδιαίτερα μουσικά ιδιώματα αυτής, με σκοπό να κατανοήσουμε αν η περιοχή των Τζουμέρκων έχει κοινά χαρακτηριστικά ή εάν επηρεάζεται από αυτά. Στο τρίτο στάδιο ξεκινά η διεξοδική ανάλυση του μουσικού ιδιώματος της περιοχής σε διάφορα επίπεδα που μας αφορούν, κατά την περίοδο 1940 έως το 1974. Στο τέταρτο στάδιο, γίνεται τροπική και ρυθμική ανάλυση, καθώς και ταξινόμηση στα τραγούδια του ρεπερτορίου της εποχής εκείνης με βάση την τροπική και ρυθμική τους συμπεριφορά. Στο πέμπτο στάδιο γίνεται μια εξίσου διεξοδική ανάλυση στο μουσικό ιδίωμα της περιοχής από το 1974 έως σήμερα. Στο έκτο και τελευταίο στάδιο της εργασίας, παρατίθενται τα συμπεράσματα στα οποία οδηγηθήκαμε μέσω της έρευνας που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή. Τέλος στα παραρτήματα Ι και ΙΙ παρατίθενται οι αποδελτιώσεις των συνεντεύξεων και των ηχογραφήσεων που χρησιμοποιήθηκαν, με σκοπό την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας. el
heal.advisorName Σκούλιος, Μάρκος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 168
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics