Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Έρευνα στον κλάδο ποτών- Η περίπτωση της coca cola

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γούλα, Αικατερίνη el
dc.date.accessioned 2019-04-12T05:58:42Z
dc.date.available 2019-04-12T05:58:42Z
dc.date.issued 2019-04-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9891
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject Αριθμοδείκτες el
dc.subject Coca Cola 3E el
dc.subject Ρευστότητα el
dc.subject Swot ανάλυση el
dc.subject Financial analysis en
dc.subject Benchmarks en
dc.subject Iiquidity en
dc.title Έρευνα στον κλάδο ποτών- Η περίπτωση της coca cola el
dc.title Research in the drinks branch- the case of coca-cola en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0535 el
heal.language el el
heal.access account el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-04-11
heal.bibliographicCitation Γούλα, Α., 2019. Έρευνα στον κλάδο ποτών- Η περίπτωση της coca cola. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως τίτλο της την έρευνα στον κλάδο ποτών. Η περίπτωση της Coca Cola 3E. Επειδή ο όμιλος αυτός παράγει προϊόντα μη αλκοολούχων ποτών, μελετήθηκε ο κλάδος αυτός. Η διάρθρωση της εργασίας έγινε σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται τα χαρακτηριστικά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα και ποιες είναι οι πωλήσεις του από το 2008 και εξής, δηλαδή όταν έχει ήδη επέλθει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Επίσης αποτυπώνονται τα κανάλια διανομής, τα διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου και ποιες είναι οι εμπορικές ροές του του εξωτερικού εμπορίου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια swot ανάλυση του κλάδου και μελετάται η επίδραση που αυτός έχει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ερμηνεύεται και αναλύεται ο σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και πού αυτή απευθύνεται. Επίσης, μελετώνται οι γενικές παραδοχές και ποιες μέθοδοι υπάρχουν ώστε να πραγματοποιηθεί μία χρηματοοικονομική ανάλυση. Στο τρίτο κεφάλαιο, επειδή επιλέχτηκε η μέθοδος των αριθμοδεικτών για την χρηματοοικονομική ανάλυση της Coca Cola 3E, δίνεται η έννοια των αριθμοδεικτών, η χρησιμότητα, η σημασία τους και τα βασικά πεδία που αυτή εφαρμόζεται. Τέλος, αναλύονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας, οι οποίοι και θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την χρηματοοικονομική ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο όμιλος της Coca Cola 3E, καθώς και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της από το 2014 έως και το 2017. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο πραγματοποιείται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας με τους αριθμοδείκτες που αναλύθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο. el
heal.abstract This thesis is headed by research in the beverage industry. The case of Coca Cola 3E. Because this group produces non-alcoholic beverages products, this sector has been studied. The structure of the work was done in five chapters. In the first chapter we study the characteristics of the spirits industry in Greece and what are its sales from 2008 onwards, ie when the financial crisis in Greece has already occurred. It also illustrates the distribution channels, the structural elements of the industry and its trade flows in foreign trade. Then a swot analysis of the sector is carried out and the impact it has on the economic development of our country is being studied. The second chapter explains and analyzes the purpose of the financial analysis and its purpose. Also, general assumptions and methods are in place to conduct a financial analysis In the third chapter, because the Coca Cola 3E financial index method has been chosen, the meaning of the ratios, their usefulness, their significance, and the basic fields applied to them are given. Finally, we analyze the indicators of liquidity, activity, profitability, capital structure and viability, which will then be used for the financial analysis to be carried out. The fourth chapter presents the Coca Cola 3E Group, as well as its core financials from 2014 to 2017. In the fifth and final chapter is the financial analysis of the company with the indicators analyzed in the third chapter. en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 81 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics