Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η επιχειρηματικότητα στο Ν. Θεσπρωτίας: Οι απόψεις των επιχειρηματιών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παππάς, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2019-04-03T07:03:36Z
dc.date.available 2019-04-03T07:03:36Z
dc.date.issued 2019-04-03
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9859
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.title Η επιχειρηματικότητα στο Ν. Θεσπρωτίας: Οι απόψεις των επιχειρηματιών. el
dc.title Entrepreneurship in the prefecture of Thesprotia: The view of the entrepreneurs. en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0532 el
heal.classification Επιχειρηματικότητα -- Ελλάδα -- Θεσπρωτία (Νομός) el
heal.classification Καινοτομία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-04-02
heal.bibliographicCitation Παππάς, Κ., 2019. Η επιχειρηματικότητα στο Ν. Θεσπρωτίας: Οι απόψεις των επιχειρηματιών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά την επιχειρηματικότητα στο Νομό Θεσπρωτίας. Κύριος στόχος είναι η διερεύνηση των απόψεων των επιχειρηματιών του νομού σχετικά με την επιχειρηματικότητα και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση και μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας του νομού και γενικότερα της Ελλάδας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2018. Στην έρευνα έλαβαν μέρος διακεκριμένοι επιχειρηματίες, όπου με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν, παρουσιάζουν την πραγματική επιχειρηματική κατάσταση του Ν. Θεσπρωτίας και τις απόψεις τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Από τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρηματιών και από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση και να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να τις στελεχώσουν με αξιόλογο και ποιοτικά ικανό ανθρώπινο δυναμικό στο οποίο θα παρέχουν συνεχή επιμόρφωση, ενώ για να τις κάνουν πιο κερδοφόρες και ανταγωνιστικές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα μέσα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών, να βελτιώσουν τα ήδη υπάρχοντα και να συμμετέχουν σε κλαδικά συνέδρια, εκθέσεις, να ενημερώνονται για θέματα του κλάδου τους από τους συμβούλους, τα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ευρήματα, το επιμελητήριο, τα επιστημονικά περιοδικά και από κάθε άλλη έγκυρη και αξιόπιστη πηγή. el
heal.abstract The present thesis studies entrepreneurship in the County of Thesprotia. The main objective is to investigate the views of the entrepreneurs of the county regarding the entrepreneurship and the export of useful conclusions that will contribute to the improvement and future development of the economy of the county and of Greece in general. The research was carried out with the help of questionnaires from September to December 2018. The survey was attended by distinguished businessmen who, based on the answers they gave, presented the real business situation of C. Thesprotia and their views on entrepreneurship and innovation . From the demographics of business survey participants and factors affecting entrepreneurship, it is concluded that entrepreneurs must be staffed with a high-quality and capable workforce in order to cope with the economic crisis and to survive their businesses in which they will provide continuous training, and to make them more profitable and competitive, they should use appropriate instruments to help develop innovative products / services, to improve the existing and to participate in specialized conferences, exhibitions, be informed on issues of the branches of the consultant, and university research findings, the Chamber, journals and other authoritative and reliable source. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.committeeMemberName Κόλλιας, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 88 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics