Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η εγγραφή του Ρεμπέτικου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανθρωπότητα της Unesco. Νέες δυνατότητες - προβληματισμοί.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γεωργονίκου, Αγγελική el
dc.date.accessioned 2019-04-01T14:04:50Z
dc.date.available 2019-04-01T14:04:50Z
dc.date.issued 2019-04-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9853
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ρεμπέτικο el
dc.subject UNESCO el
dc.subject Άυλη πολιτιστική κληρονομιά el
dc.subject Ρεμπέτικα τραγούδια
dc.title Η εγγραφή του Ρεμπέτικου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανθρωπότητα της Unesco. Νέες δυνατότητες - προβληματισμοί. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.classification Ρεμπέτικα τραγούδια-UNESCO el
heal.classification UNESCO και ρεμπέτικα τραγούδια el
heal.classification Άυλη πολιτιστική κληρονομιά
heal.identifier.secondary Πτυχιακή εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Γεωργονίκου, Α., 2019. Η εγγραφή του Ρεμπέτικου στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανθρωπότητα της Unesco. Νέες δυνατότητες - Προβληματισμοί. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση του όρου « διαφύλαξη » που ορίζεται ως « διασφάλιση της βιωσιμότητας της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Unesco, 2003, άρθρο 2, παρ. 3μέσα από τη Σύμβαση για την διαφύλαξη της ΑΠΚ του 2003. Οι τρεις βασικοί άξονες για την εφαρμογή της σύμβασης: α) Τι επιλέγεται να αποτελέσει ΑΠΚ, β) Πως εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του, γ) Ποιος λαμβάνει τις πρωτοβουλίες, (ειδικοί ή μη ειδικοί των θεμάτων της ΑΠΚ), αποτελούν το θεωρητικό εργαλείο με το ο ποίο αναλύεται η περίπτωση της ένταξης τους στοιχείου «Ρεμπέτικο» στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της ΑΠΚ της ανθρωπότητας της UNESCO το 2017. Προκειμένου να αναζητηθεί η σημασία της εγγραφής του ρεμπέτικου στους καταλόγους (εθνικό ευρετήριο, αντιπροσωπευτικός κατάλογος της UNESCO) καθώς και η ύπαρξη η μη, της αναγκαιότητας για τέτοιου είδους πολιτιστική παρέμβαση, η εργασία οργανώθηκε σε τρία κεφάλαια. Αρχικά, με επίκεντρο την Σύμβαση του 2003, μελετήθηκε το ιστορικό υπόβαθρο των προσπαθειών της UNESCO να προστατεύσει τη πολιτιστική κληρονομιά των λαών. Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμ ογή της Σύμβασης, είναι κατάλληλα για το έργο της διασφάλισης των ζωντανών πολιτιστικών πρακτικών. Τ o δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει με βάση τα κριτήρια της σύμβασης: α) την Αίτηση – φάκελο υποψηφιότητας του Ρεμπέτικου για την εγγραφή στον αντιπροσω πευτικό κατάλογο της ΑΠΚ και β) την απόφαση με την οποία η UNESCO κάνει δεκτή την υποψηφιότητα του. Η μελέτη έγινε με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που έχουμε αναπτύξει στο πρώτο κεφάλαιο, και το οποίο βασίζεται στους τρεις βασικούς άξονες της σύμβασης. Το υλι κό συλλέχθηκε μέσα από νομικά και άλλου είδους έγγραφα, καθώς επίσης και στους επίσημους ιστότοπους των αρμοδίων τμημάτων ΑΠΚ και της UNESCO . Στο τρίτο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη του προηγούμενων κεφαλαίων σχετικά με την «διασφάλιση τ ης βιωσιμότητας» του ρεμπέτικου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UNESCO, αλλά και σχετικά με τις δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη. el
heal.advisorName Παπαδάκη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 114
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics