Show simple item record

dc.contributor.author Ρομπόρα, Ουρανία-Παναγιώτα el
dc.date.accessioned 2018-12-07T11:40:07Z
dc.date.available 2018-12-07T11:40:07Z
dc.date.issued 2018-12-07
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9551
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.title E-tourism. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1192 el
heal.classification Τουρισμός el
heal.classification Tourism el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013-06-12
heal.bibliographicCitation Ρομπόρα,Ο. ,2013. E-tourism. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
heal.abstract Είναι πλέον αποδεκτό από πολλούς ερευνητές ότι ο τομέας του τουρισμού είναι από τους μεγαλύτερους στην παγκόσμια οικονομία και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανακατανομή του πλούτου και στις αναδιανεμητικές του ιδιότητες. Επίσης, διακρίνεται για τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής υπηρεσίας που τον κάνουν έναν τομέα πελατοκεντρικό και με μεγάλη ευαισθησία στην ποιότητα της πληροφορίας. Από την άλλη πλευρά, το Διαδίκτυο, η εξέλιξη και το επιστέγασμα των προσπαθειών για ένα ενιαίο παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα και τους χρήστες τους. Επιπλέον, είναι ένας τεχνολογικός τομέας που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της ταχύτατης εξέλιξης του και της διαφαινόμενης επικράτησης του ως μέσο επικοινωνίας. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παραθέσει τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν την επίδραση της τεχνολογίας του Διαδικτύου στον τουριστικό τομέα. Συγκεκριμένα, βασικός στόχος είναι η μελέτη των τεχνολογικών εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Διαδικτύου και οι χρήσεις τους στον τουρισμό και στις τουριστικές υπηρεσίες. Όσο αφορά τη διάρθρωση της εργασίας και τον τρόπο προσέγγισης της είναι σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, παραθέτοντας όπου χρειάζεται ορισμούς και στατιστικά στοιχεία. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια καταγραφής συμπερασμάτων σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τομέας του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού τουρισμού. Παρατίθενται ο ορισμός του τουρισμού και οι επιδράσεις του στην οικονομία, σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο, με τη χρήση στατιστικών στοιχείων των τελευταίων ετών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φαινόμενο του Διαδικτύου. Γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του μέσω της παράθεσης στοιχείων που αφορούν τα μέρη που το απαρτίζουν, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του, την ιστορική του εξέλιξη και τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει στους χρήστες του. Στη συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου παρατίθενται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την χρήση του Διαδικτύου σε παγκόσμια και ελληνική κλίμακα. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση του τουριστικού τομέα με το Διαδίκτυο, το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τουρισμού (e-Tourism). Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αλληλεπίδρασης και ο τρόπος που έχει μεταλλαχθεί το παραδοσιακό τουριστικό κύκλωμα σε διαδικτυακό, δηλαδή, το πως επηρεάστηκε ο τουριστικός τομέας από την είσοδο των τεχνολογιών του Διαδικτύου. Ακολούθως, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά με το φαινόμενο του ηλεκτρονικού τουρισμού στον κόσμο και στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Διαδικτύου (Web 2.0) και των εφαρμογών του. Γίνεται παρουσίαση των τεχνολογικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, όπως είναι τα Wikis, τα ιστολόγια (Blogs) και τα κοινωνικά δίκτυα. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της χρήσης των εφαρμογών του Διαδικτύου στον τουρισμό. Συγκεκριμένα γίνεται παρουσίαση ιστοσελίδων (μελέτες περιπτώσεων) που χρησιμοποιούν τεχνολογίες στο Διαδικτύο στα πλαίσια της παροχής τουριστικών πληροφοριών και υπηρεσιών. Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι ο ηλεκτρονικός τουρισμός έχει κερδίσει έδαφος ως ένας υψίστης σημασίας κλάδος για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Οι εφαρμογές του έχουν υιοθετηθεί από δημόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα, με στόχο να κερδίσουν αποτελεσματικά το προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. el
heal.advisorName Τσιάβος, Ιωάννης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 87
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics