Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καραγιάννη, Χριστίνα el
dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Ραφαέλα el
dc.date.accessioned 2018-11-12T10:37:17Z
dc.date.available 2018-11-12T10:37:17Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9427
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια el
dc.subject Κάπνισμα el
dc.subject Πρόληψη el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.subject Chronic obstructive pulmonary disease en
dc.subject Nursing care en
dc.subject Prevention en
dc.subject Smoke en
dc.title Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Καραγιάννη, Χ. & Παπαδοπούλου, Ρ., 2018. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Εισαγωγή: Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μία νόσος του αναπνευστικού συστήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από απόφραξη της ροής του αέρα και φλεγμονή στους αεραγωγούς. Περιλαμβάνει ένα φάσμα ασθενειών, με κύρια συμπτώματα τη δύσπνοια και τον βήχα με απόχρεμψη. Ο ρόλος των νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην αντιμετώπιση των ασθενών με ΧΑΠ. Συμβάλουν σε όλα τα στάδια της νόσου, παρεμβαίνουν στην διάγνωση, την θεραπεία και βοηθούν τον ασθενή στην ψυχοκοινωνική του αποκατάσταση. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή μέσω της αναζήτησης νεότερων δεδομένων στην πρόληψη και την φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από ΧΑΠ. Υλικό και μέθοδος: Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και SCOPUS για την αναζήτηση άρθρων σχετικά με τα νεότερα δεδομένα του θέματος, καθώς και η βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Βάση μελέτης στην επιλογή των άρθρων, αποτέλεσε η χρονολογία και συγκεκριμένα επιλέχτηκαν άρθρα και βιβλία της τελευταίας δεκαετίας. Επίσης, έγινε περιορισμός στη γλώσσα δημοσίευσης των άρθρων και χρησιμοποιήθηκαν μόνο αυτά που ήταν σε γλώσσα αγγλική και ελληνική. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση ήταν: Copd and epidemiology, Copd and the role of nursing, primary health care of copd and treatment, chronic bronchitis, copd and nursing intervention. Αποτελέσματα: Ο ρόλος του νοσηλευτή σε όλες τις πνευμονικές νόσους, όπως και στην ΧΑΠ καθίσταται ηγετικός. Μέτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατανοείται ότι οι επαγγελματίες υγείας βοηθούν στο έπακρο τον ασθενή, όσον αφορά την θεραπεία αλλά και την αυτοδιαχείριση της νόσου του. Συμπεράσματα: Οι παρεμβατικές τεχνικές των νοσηλευτών εμπεριέχονται σε όλα τα στάδια της νόσου, από την πρόληψη και τη διάγνωση έως και το τέλος της ζωής του ατόμου, γεγονός που καθιστά τον ρόλο τους, ιδιαίτερα σημαντικό στο λειτούργημα της νοσηλευτικής επιστήμης. Λέξεις κλειδιά: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κάπνισμα, πρόληψη, νοσηλευτική φροντίδα el
heal.abstract Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease is a respiratory disease characterized by obstruction of airflow and inflammation in the airways. It consists of a range of illnesses, with main symptoms dyspnoea and cough with exhaustion. The role of nurses is particularly important and, through the new strategy models, has become a leader in the treatment of COPD patients. They contribute to all stages of the disease, intervene in diagnosis, treatment, and help the patient in his psychosocial rehabilitation. Purpose: The purpose of this review study was to investigate the role of the nurse through the search for newer data on the prevention and care of patients suffering from cοpd. Material and method: For this work a bibliographic review was used in the electronic databases PubMed and SCOPUS for searching articles on the latest data of the subject, as well as the library of SEPI TEI of Epirus. The basis for study in the selection of articles was the chronology and specifically selected articles and books of the last decade. Also, there was a restriction on the publication language of the articles and only those used in English and Greek were used. The words used in the search were: Copd and epidemiology, Copd and the role of nursing, primary health care of copd and treatment, chronic bronchitis, copd and nursing intervention. Results: The role of the nurse in all lung diseases, as well as in copd, is becoming the leader. Through research carried out, it is understood that health professionals are helping the patient as far as the treatment and self-management of the disease is concerned. Conclusions: Nursing intervention techniques are involved at all stages of the disease, from prevention and diagnosis to the end of the individual's life, which makes their role particularly important in the function of nursing science. Key words: chronic obstructive pulmonary disease, smoke, prevention, nursing care en
heal.advisorName Πάκου, Βαρβάρα el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.committeeMemberName Ματσούλη, Λευκοθέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 79 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics