Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Εφαρμογή της μεθόδου του πουαντιγισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Γιαννακοπούλου, Θεοπούλα el
dc.contributor.author Κοντζέ, Ευτυχία el
dc.contributor.author Σιάρκου, Μαρία el
dc.contributor.author Σκαμαντζούρα, Αγγελική el
dc.date.accessioned 2014-07-29T08:44:46Z
dc.date.available 2014-07-29T08:44:46Z
dc.date.issued 2014-07-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/939
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πουαντιγισμός el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Παιδική ζωγραφική el
dc.title Εφαρμογή της μεθόδου του πουαντιγισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Παιδιά el
heal.classification Τέχνη el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Στην εργασία αυτή με θέμα την εφαρμογή της μεθόδου του πουαντιγισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας υπήρξε θεωρητικό και πρακτικό μέρος έρευνας. Στο θεωρητικό μέρος αναφερθήκαμε στην έννοια του σημείου, pouantillism (πουαντιγισμού), πραγματοποιήσαμε ιστορική αναδρομή με κάποιους σημαντικούς εκπροσώπους του νεοϊμπρεσιονισμού, την πορεία, την σημασία, τα στάδια, τις τεχνικές και επινοήσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής ζωγραφικής και η συζήτηση επάνω σε αυτά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη και μετέπειτα με τον πουαντιγισμό (pouantillism), καθώς αυτό θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της πνευματικής τους ανάπτυξης. Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν και αφυπνίστηκε η δημιουργική τους σκέψη, η ελεύθερη κρίση τους, η εφευρετικότητα, η επινοητικότητα τους, η αυτοπεποίθηση, το συναίσθημα, η αυτονομία και η περιέργειά τους για μάθηση. Τα κίνητρα ήταν ψυχοκοινωνικά και δεν υπήρχαν αμοιβές και ποινές με ακατάσχετο διδακτισμό. Τα παιδιά έμαθαν μόνα τους να εργάζονται και να συνεργάζονται και αναδείχτηκαν έτσι οι ικανότητες του κάθε παιδιού. Όλα αυτά έγιναν με παιγνιώδη τρόπο, ξεκινώντας από τις πιο απλές έννοιες εστιάζοντας στην συνέχεια στον πουαντιγισμό (pouantillism), μια τεχνική που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το σημείο. Το πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας διεξήχθη στον παιδικό σταθμό του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τις 13 Μαΐου ως τις 14 Ιουνίου 2013. Η ομάδα του πρακτικού μέρους αποτελούνταν από 15 παιδιά 4 ετών. Το θέμα που επιλέξαμε να ασχοληθούν τα παιδιά ήταν «το καλοκαίρι». Τα παιδιά εργάστηκαν με περισσή χαρά και ενδιαφέρον επάνω στο θέμα με την τεχνική του πουαντιγισμού. Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα στο τέλος της εργασίας. Τα παιδιά εξέλιξαν διάφορες δεξιότητες με την τεχνική αυτή, αλλά πάνω από όλα, έμαθαν μέσα από το παιχνίδι της τεχνικής του πουαντιγισμού, να εκφράζονται με μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία εξωτερικεύοντας την κάθε τους σκέψη και συναίσθημα. el
heal.abstract In this paper on the application of the method of pouantillism preschoolers has theoretical and practical part of research. In the theoretical part we discussed the concept of point, pouantillism conducted throwback to some important representatives of neoimpresionism, the course, the importance stages, techniques and ideas, the basic characteristics of children's painting and the discussion on them. The aim of this paper is to bring them into contact with art and later with pouantillism, as this will help in the completion of their intellectual development. Students are active and awakened the creative thinking, discretion, their inventiveness, their resourcefulness, self-confidence, emotion, autonomy and curiosity for learning. The incentives were psychosocial and there were no fees and penalties with irresistibility didacticism. The children learned themselves to work and co-operate and so emerged the abilities of each child. All this was done in a playful manner , starting from the simplest concepts focusing on continuity in pouantillism, a technique that has been marked point. The practical part of this work was conducted in the nursery of Dendropotamos Thessaloniki. Started from 13 May to 14 June 2013. The group practical part consisted of 15 children 4 years old. The theme we have chosen to engage children was "the summer." The children worked with great joy and interest on the issue with his technique pouantillism. The results were better than expected at the end of work. The children have developed various skills with this technique, but above all, they learned through the game of his technique pouantillism, to speak with greater comfort and freedom externalizing their every thought and feeling. en
heal.advisorName Γιωτάκη, Ίρις el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 111
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics