Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Φορολογική προσέγγιση του yachting στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βεργίνης, Σπύρος el
dc.date.accessioned 2018-10-30T11:44:07Z
dc.date.available 2018-10-30T11:44:07Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9378
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.title Φορολογική προσέγγιση του yachting στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. el
dc.title The tax approach of yachting in Greece and in other european countries. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής _ MAF _ A/A 0094 el
heal.classification Θαλάσσιος τουρισμός--Φορολογία—Ελλάδα el
heal.classification Maritime tourism-Taxation—Greece el
heal.classification Θαλάσσιος τουρισμός--Φορολογία--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της el
heal.classification Maritime tourism-Taxation--European Union countries el
heal.classification Ιστιοπλοΐα el
heal.classification Yachting el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Βεργίνης, Σ., 2018. Φορολογική προσέγγιση του yachting στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η φορολογική προσέγγιση του yachting στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν μακρά παράδοση στο χώρο, και Κροατία Σλοβενία, χώρες γειτονικές, και πλήρως ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν στις υπό εξέταση χώρες και η Τουρκία με την Κύπρο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε δυνατότητα πρόσβασης σε όλα στοιχεία που ζητήθηκαν. Σε διάφορες έρευνες που έγιναν τελευταία αποτυπώνεται ξεκάθαρα η φθίνουσα πορεία του yachting τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα. Ερευνήθηκε κατά πόσο η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά και της φορολογικής αντιμετώπισης του κλάδου απ΄ την πολιτεία. Αυτό επιτεύχθηκε μελετώντας, και συγκρίνοντας την φορολογική προσέγγιση των χωρών που προαναφέραμε με αυτή της Ελλάδας, αφού χωρίσαμε τον κλάδο σε δύο κύριες κατηγορίες το Επαγγελματικό και το Ιδιωτικό yachting. Για ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων παραθέσαμε και ένα συγκριτικό φορολογικό παράδειγμα που συμπεριλαμβάνει τα κυριότερα φορολογικά κόστη σε κάθε χώρα. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η φορολογία έχει επηρεάσει καθοριστικά την Ιδιωτική Θαλάσσια περιήγηση, καθώς την έχει επιβαρύνει υπέρμετρα ιδίως μετά την επιβολή του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης, ενώ και ο χώρος του Επαγγελματικού yachting έχει επηρεαστεί όχι τόσο όμως απ΄ το ύψος της φορολογίας, όσο απ΄ την πολυπλοκότητα και τους αιφνιδιασμούς του φορολογικού πλαισίου που τον διέπει, σε συνδυασμό με την μη εφαρμογή νόμων που ήδη έχουν ψηφισθεί el
heal.abstract This paper examines the tax approach of yachting in Greece and in other European countries such as the Netherlands and the United Kingdom, which have a long tradition in this field, as well as Croatia and Slovenia which are neighboring countries and competitive towards Greece. An attempt has been made to include Turkey and Cyprus in the countries concerned; however there has not been access to all the requested data. According to recent surveys there have been indications that there has been a decline in yachting in recent years, which is in sharp contrast to the comparative benefits that the country has in this field. It has therefore been carried out a survey whether the prevailing situation is the result not only of the financial crisis but also of the taxes imposed by the state. The results of the survey have come about by studying and comparing the tax approach of the countries mentioned above along with an example of the main tax costs in each country as compared with the Greek taxation taking into consideration both Professional and Private yachting. The Private Sea Navigation has been greatly influenced by excessive taxation imposed by the state especially after the imposition of the Luxurious Living Tax. Furthermore, Professional Yachting has not been affected to such a degree by high taxation, but by the complexity that governs it along with the fact that the laws which have already been passed are not implemented. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χάρης el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 209
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics