Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Χρηματοοικονομική ανάλυση ενός ξενοδοχειακού ομίλου.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λυχούδης, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2018-10-18T09:39:37Z
dc.date.available 2018-10-18T09:39:37Z
dc.date.issued 2018-10-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9316
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χρηματοοικονομική ανάλυση el
dc.subject Αριθμοδείκτες el
dc.subject Ξενοδοχειακός όμιλος el
dc.subject Οικονομικές καταστάσεις el
dc.subject ΛΑΜΨΑ Α.Ε. el
dc.subject Financial analysis en
dc.subject Indicators en
dc.subject LAMPSA A.E. en
dc.subject Hotel group en
dc.title Χρηματοοικονομική ανάλυση ενός ξενοδοχειακού ομίλου. el
dc.title Financial analysis of a hotel residential group. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/A 0497 el
heal.classification Χρηματοοικονομικές καταστάσεις el
heal.classification Αριθμοδείκτες (Οικονομική)
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-10
heal.bibliographicCitation Λυχούδης, Ι., 2018. Χρηματοοικονομική ανάλυση ενός ξενοδοχειακού ομίλου. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας με επιπτώσεις πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές αφού συμβάλει στην άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών και κατ’ επέκταση στην ευημερία των πολιτών. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδοση ενός ξενοδοχειακού ομίλου. Η επιλογή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στόχος της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια χρηματοοικονομική ανάλυση του εν λόγω ομίλου, με τη χρήση της μεθόδου των αριθμοδεικτών. Τα δεδομένα για την πραγματοποίηση αυτή αντλήθηκαν από τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Συνολικά η πτυχιακή εργασία, για να επιτευχθεί ο στόχος της, χωρίστηκε σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ξενοδοχειακός κλάδος και η πορεία του στην Ελλάδα, κυρίως από το 2008 και εξής. Επίσης μελετώνται οι επιδόσεις του κλάδου και παρατίθενται και τα χαρακτηριστικά του. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ξενοδοχειακός όμιλος ΛΑΜΨΑ Α.Ε. Στα κεφάλαια τρίτο έως και έβδομο μελετώνται αντίστοιχα οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, δαπανών λειτουργίας και διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα για την πορεία του ομίλου. el
heal.abstract Tourism is an important factor in the Greek economy with cultural, social and economic impacts, as it contributes to the rise in the living standards of the touristy developed areas and by extension to the welfare of the citizens. The purpose of this dissertation is to study the performance of a hotel group. The choice of HELLENIC HOTEL LAMPSA COMPANY SA was organized by the Association of Greek Tourist Enterprises. The aim of the work is to perform a financial analysis of this group using the index method. The data for this realization were derived from the Group's published financial statements. Overall, the dissertation, in order to achieve its goal, was divided into seven chapters. The first chapter analyzes the hotel sector and its course in Greece, mainly from 2008 onwards. The performance of the industry is also being studied and its features are also listed. The second chapter presents the hotel group LAMPSA SA. In chapters three to seven, the liquidity, activity, profitability, operating and capital structure and sustainability ratios, respectively, are studied and corresponding conclusions are drawn for the course of the group. en
heal.advisorName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 108
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics