Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Καρκίνος του δέρματος και νοσηλευτική παρέμβαση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Tace, Katerina en
dc.date.accessioned 2018-10-09T06:00:36Z
dc.date.available 2018-10-09T06:00:36Z
dc.date.issued 2018-10-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9283
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μελάνωμα el
dc.subject Διάγνωση el
dc.subject Καρκίνος του δέρματος el
dc.title Καρκίνος του δέρματος και νοσηλευτική παρέμβαση el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.classification Δέρμα--Καρκίνος el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-10-04
heal.bibliographicCitation Tace, K., 2018. Καρκίνος του δέρματος και νοσηλευτική παρέμβαση. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Το μελάνωμα αποτελεί την πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και την πιο ραγδαία αυξανόμενη. Ένας μεγάλος αριθμός κρουσμάτων μελανώματος πιστεύεται ότι ξεκινά από δυσπλαστικούς σπίλους. Το σημείο κλειδί όσον αφορά στην θεραπεία του μελανώματος αλλά και των δυσπλαστικών σπίλων αποτελεί μέχρι σήμερα η καλή πρόληψη. Σκοπός:αυτής της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη και η συζήτηση για τις παρεμβάσεις που αφορούν στο ζήτημα του καρκίνου του δέρματος. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να αναδειχθεί η πορεία της νόσου, μέσα από τις μελέτες που έχουν γίνει σχετικά, να αναδειχθούν οι τρόποι θεραπείας που αφορούν κάθε έκφανσή της, αλλά και να τονιστούν οι τρόποι πρόληψης. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα άρθρα τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η κριτική και συγκριτική αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.Η εργασία συγκροτήθηκε με τη μορφή βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ύστερα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, κατανόηση των βασικών εννοιών και αποτύπωσης τους. Αποτελέσματα: Μελετώντας το θέμα μου καταλήγω στο γεγονός ότι η ανάδειξη του μελανώματος ως μιας επιθετικής μορφής καρκίνου αντιμετωπίζεται δύσκολα και διαγνώσκεται εξίσου αργά ο ρόλος του νοσηλευτή συνδέεται με την ανακουφιστική φροντίδα που οφείλουμε να του την παρέχουμε απλόχερα. Συμπεράσματα:Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι ότι πράγματι το μελάνωμα αποτελεί μια πολύ επιθετική μορφή κακοήθειας που μπορεί αν μείνει και αδιάγνωστη να οδηγήσει και στο θάνατο. Σαν επίκεντρο της έρευνας αυτής θα είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν στο νοσηλευτικό προσωπικό, και με ποιο τρόπο αυτές μπορούν να συμβάλουν ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη ανακούφιση, ανάκαμψη και επανένταξη του ασθενούς στους καθημερινούς ρυθμούς. Λέξεις κλειδιά: καρκίνος του δέρματος, μελάνωμα, δερματολογικός έλεγχος,νοσηλευτικές παρεμβάσεις, διάγνωση, θεραπεία el
heal.abstract ABSTRACT Introduction: Melanoma is the most aggressive form of skin cancer and the most rapidly growing. A large number of cases of melanoma are believed to begin with dysplastic vesicles. The key point in the treatment of melanoma and dysplastic neoplasia is to date a good prevention. Purpose: This bibliographic review is the multi-faceted development and discussion of interventions on the issue of skin cancer. The desired result is to highlight the course of the disease, through the studies that have been done, to highlight the ways of treatment for each aspect of the disease, and to highlight ways of prevention. Material and Method: An overview of the international bibliography in the electronic databases. The material of the study was selected articles in both English and Greek. The method used is the critical and comparative assessment of the existing literature on skin cancer disease. The work was set up in the form of a bibliographic review, following the study of the literature, understanding of the basic concepts and their presentation. Results: By studying my topic, I come to the fact that the emergence of melanoma as an aggressive form of cancer is difficult to handle and is equally slowly diagnosed as the caretaker's role is linked to the relief care that we owe it to generously to provide it. Conclusions: The conclusions that we conclude are that melanoma is a very aggressive form of malignancy that can be undetected to lead to death. The focus of this research will be on interventions concerning nursing staff, and how they can help to achieve the patient's greatest relief, recovery and re-integration into daily rhythms. Key words: skin cancer, melanoma, dermatological control, nursing interventions, diagnosis, treatment en
heal.advisorName Παπανικολάου, Χριστίνα el
heal.committeeMemberName Μπακάρα, Θεοδώρα el
heal.committeeMemberName Δανέλλα, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 102 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics