Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Νέες τεχνολογίες και μέθοδοι για την παιδεία του 21ου αιώνα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κασιούμη, Έλενα el
dc.date.accessioned 2018-09-13T08:49:49Z
dc.date.available 2018-09-13T08:49:49Z
dc.date.issued 2018-09-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9231
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νέες τεχνολογίες el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.subject Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης el
dc.subject Εξ αποστάσεως εκπαίδευση el
dc.subject Κατ’ οίκον εκπαίδευση el
dc.subject New technologies en
dc.subject Education en
dc.subject Modern forms of education en
dc.subject Distance learning en
dc.subject Homeschooling en
dc.title Νέες τεχνολογίες και μέθοδοι για την παιδεία του 21ου αιώνα. el
dc.title New technologies and methods on 21 st century education. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0486 el
heal.classification Εξ αποστάσεως εκπαίδευση el
heal.classification Εκπαιδευτική τεχνολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Κασιούμη, Ε., 2018. Νέες τεχνολογίες και μέθοδοι για την παιδεία του 21 ου αιώνα. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σύμφωνα με τον Πάολο Κοέλο ’’οι νέες τεχνολογίες δεν είναι χώρος αλλά χρόνος. Οι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν, να μεταδώσουν αυτά που σκέφτονται, να επικοινωνήσουν με τον άλλον την ίδια στιγμή, να αμφισβητήσουν την ιδέα του άλλου’’. Στην εργασία παρακάτω, παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι που υπάρχουν στην παιδεία τον 21ο αιώνα. Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνεται ο ορισμός της παιδείας και της εκπαίδευσης. Δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουμε τις διαφορές αυτών των δύο, ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης για τον άνθρωπο, ποιος είναι ο θεσμός του σχολείου και ποια είναι η εξέλιξή του μέσα στα χρόνια. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μία από τις πλέον σημαντικές μορφές παιδείας, όχι μόνον στη Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δίνεται ο ορισμός της αλλά και διάφοροι άλλοι ορισμοί σημαντικών εκπαιδευτικών. Αναλύεται ι η ιστορία της, τα είδη της, τα μέσα και οι τεχνικές απαιτήσεις. Επιπλέον, για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζεται η μεθοδολογία της αλλά και οι φορείς που την παρέχουν. Τέλος, δίνονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα της. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται η κατ’ οίκον εκπαίδευση. Αναλύεται γιατί την επιλέγουν οι γονείς, ποια είναι η νομοθεσία της και που επιτρέπεται, αλλά και ποια είναι η ιστορία της και τα είδη της. el
heal.abstract According to Paolo Coelho “new technologies are not space but time. People can think, transmit their thoughts, communicate with each other at the same time, challenge someone else’s idea.”. In the essay below, new technologies and methods that exist in the 21st century are presented. In the 1st chapter, the definition of learning and education is given. We are also given the opportunity to understand the differences between these two terms, the purpose of education, the definition of school as an institution and its evolution throughout the years. In the second chapter, Distance education (or long-distance learning) is presented, one of the most important forms of education, not only in Greece but all over the world. Its definition is provided as well as definitions of other important educative systems. The history of Distance Education is being analyzed as well as its categories, means and technical requirements. Furthermore, in order for Distance Learning to be implemented successfully, its methodology and those that provide it are presented. Finally, The advantages and disadvantages of Distance Education are provided. In the third chapter, Homeschooling is identified. Why parents select it is analyzed as well as its legal framework and where it is legally acceptable, the history of Homeschooling and its categories. en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 68
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics