Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Παρουσίαση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγκεκριμένα της ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ).

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καπλάνης, Λάμπρος el
dc.date.accessioned 2018-09-12T07:38:01Z
dc.date.available 2018-09-12T07:38:01Z
dc.date.issued 2018-09-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9224
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δημιουργικότητα el
dc.subject Επιχειρηματική κουλτούρα el
dc.subject Καινοτομία el
dc.subject Πράσινη επιχειρηματικότητα el
dc.subject Αριθμοδείκτες ρευστότητας el
dc.subject Ανάλυση νεκρού σημείου el
dc.subject Creativity en
dc.subject Εntrepreneurship en
dc.subject Innovation en
dc.subject Green entrepreneurship en
dc.subject Liquidity ratios en
dc.subject Break even’s research en
dc.title Παρουσίαση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγκεκριμένα της ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ). el
dc.title Introducing an innovate business activity (in particular ANTHIR A.E.B.E). en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0482 el
heal.classification Καινοτομία el
heal.classification Επιχειρηματικότητα -- Ελλάδα
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Καπλάνης, Λ., 2018. Παρουσίαση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας (συγκεκριμένα της ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ). Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Το θέμα της παρακάτω πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας καινοτόμου επιχείρησης. Χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι έννοιες καινοτομία, επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα και γίνεται η σύνδεση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σύμφωνα με διάφορους οικονομολόγους και ερευνητές. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λεπτομερής περιγραφή της εταιρείας ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ μιας καινοτόμου εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, απόσταξης αιθέριων ελαίων και εμπορίας αποξηραμένων αρωματικών φυτών. Αναφέρονται οι στόχοι της εταιρείας (μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι) και στη συνέχεια ακολουθεί ο υπολογισμός αριθμοδεικτών για τα έτη 2012έως 2016 με βάση τους ισολογισμούς αυτών των ετών τους οποίους μου παραχώρησαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας ( τους οποίους και ευχαριστώ), ώστε να κατανοήσουμε τις μεταβολές τους διαχρονικά. Στο τέλος γίνεται η μελέτη οικονομικών στοιχείων της ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ με τη χρήση της ανάλυσης του νεκρού σημείου για τα έτη που προαναφέρθηκαν και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της εταιρείας. el
heal.abstract The subject of the following master’s dissertation is the presentation of an innovative business. The presentation consists of two part , a theoretical and a practical one. At the first part, the concepts of innovation, entrepreneurship and creativity are being analyzed and a connection between innovation and entrepreneurship is achieved according to many different economists and researchers. At the second part, there is a detailed summary of the company, ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ, ,an innovative production company which is processing and distilling essences and trader dried herbs. The company’s targets are being referenced (whether they are long-term or short- term ) then follows the calculation of indicators from year 2012 to 2016 which are based on the balance sheets of those years that the company’s directors granted to me (whom I specially thank) in order to for us to understand their variations over time. At the end of the presentation, there will be a study of the financial data of ΑΝΘΗΡ ΑΒΕΕ by the usage of the break even’s research for the years that were previously referenced and there are going to be drawn useful conclusions about the company’s process. en
heal.advisorName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 91
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics