Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη οικονομία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καμζέλης, Ηλίας el
dc.contributor.author Κατσίκας, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2018-07-02T11:42:44Z
dc.date.available 2018-07-02T11:42:44Z
dc.date.issued 2018-07-02
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9148
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
dc.subject Πράσινη οικονομία el
dc.subject Πράσινη ανάπτυξη el
dc.subject Ηλιακή ενέργεια el
dc.subject Αιολική ενέργεια el
dc.subject Βιομάζα el
dc.subject Γεωθερμία el
dc.subject Renewable energy en
dc.subject Green economy en
dc.subject Green growth en
dc.subject Solar energy en
dc.subject Wind energy en
dc.subject Biomass en
dc.subject Geothermal energy el
dc.title Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη οικονομία el
dc.title Renewable energy sources and green economy en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής FIN -- A/A 475 el
heal.classification Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας el
heal.classification Περιβαλλοντική πολιτική -- Οικονομικές απόψεις el
heal.classification Αειφορική ανάπτυξη -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018 -06
heal.bibliographicCitation Καμζέλης, Η. & Κατσίκας, Γ., 2018. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη οικονομία. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να ερευνηθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η συμβολή τους στην πράσινη οικονομία. Για το λόγο αυτό η εργασία χωρίστηκε σε έξη κεφάλαια ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται το πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχτηκε ο ενέργεια μέχρι σήμερα και ποιες μορφές αυτή έχει. Μελετάται το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον αλλά και ο τομέας της ενέργειας στην Ελλάδα και παρατίθενται το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τον διέπει. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται τι είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποιες είναι οι τεχνολογίες που την απαρτίζουν καθώς και πώς αυτές ενεργοποιούνται. Στο τρίτο κεφάλαιο αφού μελετώνται τόσο οι ευρωπαϊκές εξελίξεις όσο και ποιες είναι οι καλύτερες χώρες στην Ευρώπη όσο αναφορά τη χρήση των ΑΠΕ, αναλύεται η αναγκαιότητά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι τύποι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πέμπτο κεφάλαιο ορίζεται τι είναι πράσινη οικονομία, δίνεται η έννοιά της και πώς αυτή εξελίχτηκε μέχρι σήμερα. Επίσης, μελετώνται τα χαρακτηριστικά και οι αρχές για την επίτευξή της και ερευνώνται οι προκλήσεις που αυτή δημιουργεί. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο δίνονται οι εκτιμήσεις που υπάρχουν για την πράσινη οικονομία, μελετώνται τα μέσα πολιτικής για την υλοποίησή της και αναλύεται η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη. Τέλος, γίνεται μία αναφορά σε ένα καινούριο υλικό που αντικαθιστά το πλαστικό και παράγεται από τα μανιτάρια. el
heal.abstract The purpose of this dissertation is to research the Renewable Energy Sector and their contribution to the green economy. For this reason the work was divided into six chapters as follows. The first chapter discusses how it started and how the energy has evolved to date and what forms it has. It examines the international energy environment as well as the energy sector in Greece and sets out the regulatory and regulatory framework that governs it. The second chapter defines what renewable energy sources are and what are the technologies that make up and how they are activated. In the third chapter, after studying both European developments and the best countries in Europe as regards the use of RES, their necessity is analyzed. The fourth chapter analyzes in detail the types of renewable energy sources. The fifth chapter defines what a green economy is, its meaning and how it has evolved to this day. It also studies the characteristics and principles for achieving it and investigates the challenges it generates. The sixth and final chapters give the estimates for the green economy, the policy tools for its implementation are being studied and the gap between the green economy and green growth is analyzed. Finally, reference is made to a new material that replaces plastic and is produced by the mushrooms. en
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 99
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics