Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το επιβλαβές βακτήριο καραντίνας Xyllela Fastidiosa ως απειλή των ελαιοδένδρων αλλά και άλλων καλλιεργειών και καλλωπιστικών φυτών. Τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρησης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπόνιας, Αλέξανδρος el
dc.date.accessioned 2018-06-19T08:15:40Z
dc.date.available 2018-06-19T08:15:40Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9065
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βακτήρια el
dc.subject Xyllela Fastidiosa el
dc.title Το επιβλαβές βακτήριο καραντίνας Xyllela Fastidiosa ως απειλή των ελαιοδένδρων αλλά και άλλων καλλιεργειών και καλλωπιστικών φυτών. Τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρησης. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική Τοπίου - Βακτήρια el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Μπόνιας,Α,2017,Το επιβλαβές βακτήριο καραντίνας Xyllela Fastidiosa ως απειλή για των ελαιόδενδρων αλλά και άλλων καλλιεργειών και καλλωπιστικών φυτών.Τρόποι αντιμετώπισης και διαχείρησης,Πτυχιακή εργασία,Άρτα,Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου,Σχολή τεχνολογίας Γεωπονίας,Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου el
heal.abstract Πρωταρχικός στόχος είναι η παρουσίαση, η ανάλυση και η επισήμανση της σοβαρότητας της προσβολής από το ανωτέρω παθογόνο καραντίνας, σε δενδρώδεις καλλιέργειες αλλά και σε καλλωπιστικά φυτά. Στη συνέχεια, τονίζονται οι προληπτικές δράσεις που έχει αναλάβει η Χώρα μας καθώς και το σύνολο των Χωρών της Ευρώπης για την αντιμετώπισή του. Τέλος, καθορίζεται η επικινδυνότητα που προκύπτει από την προσβολή από το παθογόνο, αλλά και τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εισόδου στη χώρα μας και περαιτέρω εξάπλωσης, καθώς το αποτέλεσμα προσβολής συνεπάγεται και τη νέκρωση του δένδρου ή φυτού με κίνδυνο εξάπλωσης και καταστροφής μεγάλων ζωνών καλλιέργειας, μιας και δεν υπάρχει ακόμη τρόπος αντιμετώπισής του. el
heal.abstract The primary target is to present, analyze and label the severity of the offense from the above pathogenic quarantine, in tree crops but also in ornamental plants. Then they are highlighted the preventive actions which our country has undertaken as well as the whole of the countries of Europe to deal with it. Finally, is determined the risk that comes from the infection by the pathogen, but also and the precautionary measures to avoid entering our country and further spreading, as the effect of attack implies and the necrosis of the tree or plant with the risk of spreading and destruction large areas of cultivation, since there is no way to deal with it. en
heal.advisorName Πατακιούτας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Καρράς, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Υφαντή, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 78
heal.fullTextAvailability true
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics