Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μεταναστευτικά ρεύματα της Ελλάδας και επιρροή αυτών στην οικονομία της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τανούσια, Αθανάση el
dc.date.accessioned 2018-06-18T10:49:56Z
dc.date.available 2018-06-18T10:49:56Z
dc.date.issued 2018-06-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9059
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.title Μεταναστευτικά ρεύματα της Ελλάδας και επιρροή αυτών στην οικονομία της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1566 el
heal.classification Μετανάστευση el
heal.classification Immigration el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-06-18
heal.bibliographicCitation Τανούσια,Α. ,2018. Μεταναστευτικά ρεύματα της Ελλάδας και επιρροή αυτών στην οικονομία της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα.Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. el
heal.abstract Η μετανάστευση αποτελεί ένα από τα παλαιότερα φαινόμενα στην ιστορία της συμβίωσης των λαών και σήμερα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι ολόκληροι πολιτισμοί και πλήθος πολιτισμικών στοιχείων οφείλονται στην εκδήλωση του φαινομένου αυτού. Ποικίλες θεωρίες έχουν διαμορφωθεί για τη μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου προσεγγίζοντας το είτε υπό ένα οικονομικό πρίσμα, είτε από ένα κοινωνικό πρίσμα. Ωστόσο, η μετανάστευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων ενώ, πολυσύνθετες και ποικίλες είναι και οι επιπτώσεις που επιφέρει τόσο στα χώρες αποστολής, όσο καις τις χώρες υποδοχής των μεταναστών. Για το λόγο αυτό στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται αρχικά το μεταναστευτικό φαινόμενο και αναλύονται οι θεωρίες μετανάστευσης που έχουν αναπτυχθεί τόσο από την οικονομική, όσο και από ην κοινωνιολογική τους προσέγγιση ενώ στη συνέχεια μελετώνται και αναφέρονται οι διάφοροι τύποι μετακίνησης των πληθυσμών. Στο κεφάλαιο αυτό παράλληλα δίνεται έμφαση στα αίτια μετανάστευσης, αλλά κι στο φαινόμενο της παλινόστησης το οποίο αφορά στην επιστροφή των μεταναστών στην χώρα καταγωγής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται τα μεταναστευτικά ρεύματα της Ελλάδας στον 20ο αιώνα. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις υποενότητες έτσι ώστε να μελετηθούν καλύτερα οι τρεις μεγάλες μεταναστευτικές φάσεις της Ελλάδας. Αρχικά γίνεται αναφορά στα μεταναστευτικά ρεύματα από την Ελλάδα προς άλλες χώρες από το 1900 μέχρι και την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενώ στη συνέχεια μελετώνται ξεχωριστά τα μεταναστευτικά κύματα της Ελλάδας από το 1950 μέχρι και το 1980 και αντίστοιχα, από το 1980 μέχρι και το 2000. Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει και μία σύντομη αναφορά στα μεταναστευτικά ρεύματα της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία καθώς, όπως παρατηρείται παρουσιάζεται σημαντική αύξηση των Ελλήνων μεταναστών. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται εν συντομία οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την μετανάστευση των Ελλήνων κατά των 20ο αιώνα. Ωστόσο η σημαντική έλλειψη στοιχείων ιδίως σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις δεν επέτρεψε την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνολικές επιπτώσεις ελληνικής της μετανάστευσης στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας μελετάται η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών. Στα πλαίσια αυτά αρχικά γίνεται αναφορά στα μεταναστευτικά κύματα τα οποία έχουν έρθει στη χώρα μας ενώ στη συνέχεια μελετώνται τα αίτια της μετανάστευσής τους προς την Ελλάδα. Τέλος καταγράφονται οι οικονομίες επιπτώσεις της μετανάστευσης στη χώρα μας. el
heal.advisorName Γκόγκας, Θεμιστοκλής el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 79
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics