Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Σύγχρονες εξελίξεις στην ανοσοπροφύλαξη των ζώων συντροφιάς

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τούλη, Ουρανία-Γεωργία el
dc.date.accessioned 2018-06-14T08:32:48Z
dc.date.available 2018-06-14T08:32:48Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9016
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εμβόλια el
dc.subject Εμβολιακά προγράμματα el
dc.subject Ανοσοπροφύλαξη el
dc.subject Κατοικίδια ζώα el
dc.title Σύγχρονες εξελίξεις στην ανοσοπροφύλαξη των ζώων συντροφιάς el
heal.type bachelorThesis el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-06
heal.bibliographicCitation Τούλη,Ο., 2018, Σύγχρονες εξελίξεις στην ανοσπροφύλαξη των ζώων συντροφιάς, Πτυχιακή εργασία, Άρτα,ΤΕΙ Ηπείρου,Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & ΤεχνολογίαςΤροφίμων & Διατροφής,Τμήμα Ζωικής Παραγωγής el
heal.abstract Η εργασία αυτή αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ανοσοπροφύλαξη των ζώων συντροφιάς.Τα βασικά σημεία της εργασίας αφορούν την ενεργητική ανοσοποίηση, τις κατηγορίες και τον τρόπο χορήγησης των εμβολίων, τη σχετική νομοθεσία που αφορά τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, τη δραστηριότητα των εταιριών στον συγκεκριμένο κλάδο, την παρουσίαση των εμβολίων για ζώα συντροφιάς που υπάρχουν στην χώρα μας και των επισήμων ετήσιων πρωτόκολλων εμβολιασμού. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφία, καθώς επίσης και επίσημων εγχειρίδιων και δημοσιεύσεων εταιριών που σχετίζονται με τον κλάδο. el
heal.abstract This work examines the latest developments on theimmunoprophylaxis of pet animals. The key points of this work are the active immunization, the categories and manner of administration of vaccines, the relevant legislation on vaccinations in Greece, the activities of companies in this sector, the presentation of the pet vaccines in our countryand the official annual vaccination protocols. For this reason, are review of Greek and international literature, and official company manuals and publications was performed. en
heal.advisorName Μπόνος, Ελευθέριος el
heal.committeeMemberName Μαγκλάρας, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Γκούβα, Ευαγγελία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 64 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics