Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το προφίλ των δίγλωσσων μαθητών έναντι των μονόγλωσσων: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδοση τους στο γραπτό και προφορικό λόγο.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ακοπιάν, Μαριάμ el
dc.date.accessioned 2018-06-11T09:05:52Z
dc.date.available 2018-06-11T09:05:52Z
dc.date.issued 2018-06-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8998
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μονόγλωσση εκπαίδευση el
dc.subject Monolingual education el
dc.subject Σχολική επίδοση el
dc.subject School performance el
dc.title Το προφίλ των δίγλωσσων μαθητών έναντι των μονόγλωσσων: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδοση τους στο γραπτό και προφορικό λόγο. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription 1562 el
heal.classification Εκπαίδευση el
heal.classification Education el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-06-08
heal.bibliographicCitation Ακοπιάν,Μ. ,2018. Το προφίλ των δίγλωσσων μαθητών έναντι των μονόγλωσσων: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επίδοση τους στο γραπτό και προφορικό λόγο. Πτυχιακή εργασία. Ηγουμενίτσα. ΤΕΙ Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών των δίγλωσσων μαθητών σε σχέση με τους μονόγλωσσους ως προς την σχολική τους επίδοση και τους τρόπους αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα η μελέτη επιδιώκει να ερευνήσει: τις απόψεις των εκπαιδευτικών στα οφέλη και στα πλεονεκτήματα των δίγλωσσων μαθητών έναντι των μονόγλωσσων, τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικά για τη σχολική επίδοση των μαθητών αυτών και ποιες είναι οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών τους και πόση βοήθεια τους παρέχουν, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του διδάσκοντα σε σχέση με το δίγλωσσο μαθητή και τέλος οι απόψεις τους για τις εκπαιδευτικές προτάσεις για μια αποτελεσματική δίγλωσση εκπαίδευση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του θέματος της πτυχιακής εργασίας είναι το ερωτηματολόγιο. Μοιράστηκαν και παραδόθηκαν συνολικά 49 ερωτηματολόγια ολοκληρωμένα σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις απόψεις τους για τους δίγλωσσους μαθητές μέσα στην σχολική τάξη. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό, τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται σε επιμέρους κεφάλαια. Ειδικότερα, το θεωρητικό μέρος επιμερίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται θέματα που κρίνονται απαραίτητα για την κατανόηση βασικών εννοιών και σύνθετων , που βοηθούν τον αναγνώστη να εισέλθει στη μελέτη του δεύτερου μέρους, το ερευνητικό. Συγκεκριμένα στο Πρώτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή σε ορισμούς , όπως «πρώτη γλώσσα», «δεύτερη γλώσσα», «ξένη γλώσσα» κτλ.. Το Δεύτερο Κεφάλαιο «Διγλωσσία» αποτελείται από τα είδη και τις μορφές της διγλωσσίας, τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας και ποιες μορφές μπορεί να έχει μια γλωσσική ανάπτυξη. Στο Τρίτο Κεφάλαιο «Εκπαίδευση» υπάρχει μια εισαγωγή για την δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση στη Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα είδη δίγλωσσης εκπαίδευσης και τέλος τη σχολική επίδοση στο γραπτό και προφορικό λόγο και τους λόγους σχολικής αποτυχίας. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος με τον ρόλο του εκπαιδευτικού και την παρουσίαση εκπαιδευτικών προτάσεων για μια βέλτιστη εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών. 7 Στο Β΄ Μέρος , το ερευνητικό, παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στα ελληνικά δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια, ακολουθούν τα συμπεράσματα για να επαληθευθεί ή να διαψευσθεί ο αρχικός σκοπός της έρευνας . el
heal.advisorName Χήτα, Αννα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 199
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics