Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και οι επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ντούσκου, Βαρβάρα el
dc.date.accessioned 2018-06-07T11:09:18Z
dc.date.available 2018-06-07T11:09:18Z
dc.date.issued 2018-06-07
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8990
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, el
dc.subject GATT en
dc.subject WTO en
dc.subject ΠΟΕ el
dc.title Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και οι επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία. el
dc.title World Trade Organization (WTO) and the impact on the agricultural economy. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0468 el
heal.classification Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου el
heal.classification Αγροτική οικονομία -- Ελλάδα el
heal.classification Διεθνές εμπόριο
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-06-07
heal.bibliographicCitation Ντούσκου, Β., 2018. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και οι επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία με θέμα Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και οι Επιπτώσεις στην Αγροτική Οικονομία, περιγράφεται το εμπόριο της Ελλάδος μαζί με τους κύριους ορισμούς (σε σχέση με το ΠΟΕ), σε σχέση με κάποιες Βαλκανικές χώρες. Επιπλέον, μελετά την ιστορία του ΠΟΕ καθώς με τον πάροδο του χρόνου πως αλλάζει σε παγκόσμιο βαθμό και η ονομασία της . Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχουν οι γενικοί ορισμοί. Στο δεύτερο κεφάλαιο το σύστημα της GATT και τι ακριβώς είναι. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται ο Γύρος της Ουρουγουάης και πως επηρέασε τον ΠΟΕ. Στο τέταρτο κεφάλαιο η άσκηση εποπτείας επί της εμπορικής πολιτικής που ασχολείται με τη διαχείριση της GATT και του ΠΟΕ. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβλήματα του διεθνούς εμπορικού καθεστώτος στη <<μεταμοντέρνα>> εποχή που αφορά στα σύνολα αρχών, κανόνων, συστάσεων και διαδικασιών λήψεων αποφάσεων που λειτουργούν. Στο έκτο κεφάλαιο ο ΠΟΕ ως Διεθνής Οργανισμός και ως Φιλελεύθερο Σύνταγμα του Διεθνούς Εμπορίου, που περιγράφει για το πως ξεκίνησε ο ΠΟΕ ως όρος και αρχή του. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο εκτίθεται το παράδειγμα με θέμα το Αγροτικό Εμπόριο της Ελλάδας με σχέσεις τις Βαλκανικές χώρες, καθώς και η σχέση της Ελλάδας με την κρίση και το ΑΕΠ. el
heal.abstract In this diploma thesis with subdject World Trade Organization and the impact on the agricultural economy, is described the greek trade with main definitions (compared with WTO), compared with a few Balcan countries. Furthermore it is studying the history of WTO as over time also the name changes in global level. In the first chapter there are the main definitions. In the second charpter the GATT system and what exactly it is. In the third charpter is the round of Uruguay refered and how it affected the WTO . In the fourth charpter it refers to the exercise of supervision over commercial policy that deals with management of GATT and WTO. In the fifth charpter are presented the problems of the international trade regime in the post-modern era, which refers to the sets of principles, rules, recommendations and decision-making procedures that operate. In the sixth charpter the WTO as an International Organization and as a Liberal Constitution of International Trade, describing how the WTO started as its term and principle. The seventh and final chapter sets out the example of agricultural trade in Greece with relations between the Balkan countries and Greece's relationship with the crisis and GDP. en
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 83
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics