Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και οι επιδράσεις στην γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού στο νομό Ιωαννίνων για την περίοδο 1900 έως και σήμερα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μάντζιος, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2014-07-25T08:26:36Z
dc.date.available 2014-07-25T08:26:36Z
dc.date.issued 2014-07-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/894
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γεωγραφική κατανομή el
dc.subject Νομός Ιωαννίνων el
dc.subject Οικονομική δραστηριότητα el
dc.subject Απογραφή του πληθυσμού el
dc.subject Εξέλιξη Α.Ε.Π. el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Εμπόριο el
dc.subject Κτηνοτροφία el
dc.subject Γεωργία el
dc.subject Αλιεία el
dc.title Οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και οι επιδράσεις στην γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού στο νομό Ιωαννίνων για την περίοδο 1900 έως και σήμερα el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής /LOG -- Α/Α 0061 el
heal.classification Δημογραφική πολιτική el
heal.classification Ιωάννινα -- Οικονομική ανάπτυξη el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2004
heal.abstract Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας είναι ταξινομημένο στις ακόλουθες ενότητες: Στην Εισαγωγή παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το νομό Ιωαννίνων. Επίσης, υπάρχει εκεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διεκπεραίωση της έρευνας, αλλά και μια μικρή ιστορική αναδρομή τόσο για τους επαγγελματικούς προσανατολισμούς των κατοίκων του νομού, όσο και για τις απογραφές που διεξάχθηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Στο Πρώτο Μέρος αναλύονται τα δημογραφικά στοιχεία των απογραφών σε κάθε δήμο-κοινότητα ξεχωριστά. Επιπλέον, παρατίθενται εδώ πίνακες πληθυσμιακής και ποσοστιαίας μεταβολής του πληθυσμού κάθε δήμου-κοινότητας, καθώς και πίνακες που παρουσιάζουν τη διαφορά του πραγματικού και του νόμιμου πληθυσμού τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Στο Δεύτερο Μέρος αναλύεται η οικονομική κατάσταση του νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα η τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας), αλλά και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αυτόν σε σύγκριση με αυτή της περιφέρειας Ηπείρου και της χώρας. Στο Τρίτο Μέρος υπάρχουν τα συμπεράσματα που απορρέουν από από την ερμηνεία των ευρημάτων Ακολουθούν ο επίλογος, το παράρτημα, ο πίνακας ονομάτων, ο πίνακας πηγών και η βιβλιογραφία. el
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 185
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics