Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτές

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σιαφάκας, Δημοσθένης el
dc.date.accessioned 2018-05-29T09:19:23Z
dc.date.available 2018-05-29T09:19:23Z
dc.date.issued 2018-05-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8912
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Eργασιακές συγκρούσεις el
dc.subject Labor conflicts en
dc.subject Eργαζόμενοι el
dc.subject Πρόληψη el
dc.subject Επιχείρηση el
dc.subject Employees en
dc.subject Prevention en
dc.subject Business en
dc.title Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτές el
dc.title Conflicts in the work place and the impact of the economic crises on them en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0069
heal.classification Εργασιακές σχέσεις -- Ελλάδα el
heal.classification Χρηματοοικονομικές κρίσεις -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-05
heal.bibliographicCitation Σιαφάκας, Δ., 2018. Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτές. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Οι συγκρούσεις είναι ένα συχνό φαινόμενο στους εργασιακούς χώρους που δημιουργεί αυξημένο άγχος και στρες στους εργαζόμενους . Εμφανίζεται μεταξύ ατόμων, προϊσταμένων και υφιστάμενων και μεταξύ ομάδων . Σκοπός είναι να ορίσουμε την έννοια (ορισμός) των εργασιακών συγκρούσεων , να δούμε τι τις προκαλεί και τι επιπτώσεις έχει στα άτομα . Ακόμα μπορούμε να μελετήσουμε την συμπεριφορά των ατόμων που είναι στον χώρο, αλλά δεν εμπλέκονται στην σύγκρουση. Εφόσον θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχουν συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και αυτές δημιουργούν πρόβλημα τόσο στους εργαζόμενους , αλλά και στην παραγωγή , είναι αναγκαίο να μελετήσουμε τους τρόπους προλήψεις των εργασιακών συγκρούσεων , καθώς και τις μεθόδους διαχείρισής τους από την επιχείρηση . Τέλος, θα δούμε αν η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις εργασιακές συγκρούσεις. el
heal.abstract Conflicts are very common in the workplace and it creates increased anxiety and stress for employees. These conflicts usually occur between the foremen and their subordinates as well as other groups. Our aim is to define the concept (definition) of labor conflicts, to see what causes them and what affects they have on people. We can also study the behavior of people that are in the workplace but are not involved in the conflicts. If we believe that there will be conflicts in the workplace and they too create problems with employees and the production process then it is necessary to look at ways to prevent labor conflicts as well as the management methods of the business. Finally, we will look at how the economic crisis has affected labor conflicts en
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Γκόγκος, Χρήστος el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 104
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics