Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η χρηματοδοτούμενη έρευνα & ανάπτυξη στην Ευρώπη σήμερα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Νέγκας, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2018-05-03T09:49:11Z
dc.date.available 2018-05-03T09:49:11Z
dc.date.issued 2018-05-03
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8798
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ανάπτυξη -- Ευρωπαϊκή Ένωση el
dc.subject Αναπτυξιακά υποδείγματα el
dc.title Η χρηματοδοτούμενη έρευνα & ανάπτυξη στην Ευρώπη σήμερα. el
dc.title Financed research and deveropment in Europe today. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0456 el
heal.classification Έρευνα -- Ευρωπαϊκή Ένωση el
heal.classification Ανταγωνιστικότητα el
heal.classification Εμπόριο el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Νέγκας, Θ., 2018. Η χρηματοδοτούμενη έρευνα & ανάπτυξη στην Ευρώπη σήμερα. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, περιγράφονται ορισμένα υποδείγματα- στρατηγικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανάπτυξη των χωρών, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το γενικό πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και των λιγότερο ανεπτυγμένων ηπείρων, όπως είναι η Αφρικανική. Παρουσιάζεται το σχέδιο δράσης, καθώς και οι σημαντικότεροι τομείς στους οποίους αυτό συμβάλλει. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αναλύεται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που εφαρμόζεται στην χώρα μας, μέσω των πόρων που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις στρατηγικές που αυτή έχει αναπτύξει. Πρόκειται για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020. Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η ανταγωνιστικότητα και οικονομίας της γνώσης καθώς και στατιστικά στοιχεία από την στατιστική αρχή. Τέλος, ακολουθούν τα απαραίτητα από την πτυχιακή μας εργασία συμπεράσματα. el
heal.abstract The first chapter of this dissertation describes some of the European Union's strategies for developing countries, especially developing and less-developed countries. The second chapter analyzes the general support framework of the European Union for the development of developing countries, not only of Europe but of the least developed continents, such as the African. The action plan is presented, as well as the most important areas in which it contributes. In the third chapter of this dissertation, we analyze a new development model implemented in our country through the resources available from the European Union and according to the strategies it has developed. This is the development programming for the 2014-2020 period. The fourth chapter describes the competitiveness and knowledge economy as well as statistical data from the statistical authority. Finally, they follow the conclusions from the dissertation. en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Παππάς, Θεόδωρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 71
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics