Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος και η σημασία των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βαΐτσης, Βασίλειος el
dc.contributor.author Γεωργίου, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2014-07-24T08:42:43Z
dc.date.available 2014-07-24T08:42:43Z
dc.date.issued 2014-07-24
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/876
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Λογιστήρια el
dc.subject Χρηματοοικονομικό περιβάλλον el
dc.subject Επιχείρηση και λογιστική el
dc.title Ο ρόλος και η σημασία των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογιστική -- Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών el
heal.classification Λογιστική -- Επεξεργασία δεδομένων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2014
heal.abstract Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει 4 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες όπως την έννοια της οργάνωσης, την έννοια του οικονομικού οργανισμού, την έννοια του συστήματος και την έννοια της λογιστικής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λειτουργίες και οι επιδιώξεις της επιχείρησης. Τέλος, γίνεται αναφορά στο ρόλο και στις αρμοδιότητες του λογιστή καθώς επίσης και στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει για την ένταξή του σε μία επιχείρηση. Στο 2ο κεφάλαιο με τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», παρουσιάζεται ο ρόλος της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων στην επιχείρηση. Επίσης γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη των πληροφοριακών συστημάτων με μια προσπάθεια κατάταξης τους σε λειτουργικά συστήματα και σε συστήματα υποστήριξης. Ακολούθως εξετάζεται η πληροφοριακή δομή της επιχείρησης. Στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο « ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην σημασία των λογιστικών πληροφοριών καθώς επίσης στον ορισμό των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. Στη συνέχεια, αναφέρεται η ιστορική εξέλιξη – μορφές των συγκεκριμένων συστημάτων. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία της επιλογής κατάλληλου λογιστικού πακέτου Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας με τίτλο «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», αρχικά πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην έννοια του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια αναφέρεται η σημασία κατάρτισης προϋπολογισμών στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον καθώς επίσης και η επίδραση που ασκούν τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα στη συγκεκριμένη διαδικασία. el
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 67
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics