Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Phonological Awareness for Preschool Children. Connection Phonological Features with Profile of Receptive and Expressive Vocabulary

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δημοπούλου, Ευσταθία el
dc.contributor.author Κελεσίδης, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2018-04-25T04:35:57Z
dc.date.available 2018-04-25T04:35:57Z
dc.date.issued 2018-04-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8753
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Receptive vocabulary en
dc.subject Expressive vocabulary en
dc.subject Phonology en
dc.subject Pre-school age en
dc.subject Εκφραστικό λεξιλόγιο el
dc.subject Αντιληπτικό λεξιλόγιο el
dc.subject Φωνολογία el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.title Phonological Awareness for Preschool Children. Connection Phonological Features with Profile of Receptive and Expressive Vocabulary el
dc.title Φωνολογική ενημερότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σύνδεση φωνολογικών χαρακτηριστικών με το προφίλ του αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-03
heal.bibliographicCitation Δημοπούλου, Ε., & Κελεσίδης, Κ., 2018. Φωνολογική ενημερότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σύνδεση φωνολογικών χαρακτηριστικών με το προφίλ του αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Σκοπός: Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό την έρευνα του εκφραστικού και αντιληπτικού λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαταραχές λόγου-ομιλίας. Η έρευνα αυτή διερευνά τη σύνδεση των επιδόσεων του λεξιλογίου με τη φωνολογική ενημερότητα. Μέθοδος: Σε σύνολο 23 συμμετεχόντων ηλικίας 4,3-5,11 ετών χορηγήθηκε το «Τεστ Εκφραστικού λεξιλογίου» από τους Βογινδρούκας κ.α. (2009) και η δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας «Εικόνες Δράσης» από τους Βογινδρούκας κ.α. (2011). Επίσης, μία δοκιμασία λέξεων αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου ηλικιακά κατάλληλη για την ομάδας χορήγησης. Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η φωνολογία συνδέεται με το λεξιλόγιο των παιδιών που όμως οι δυο παράγοντες αυτοί δεν πορεύονται παράλληλα ή ταυτόχρονα. Συζήτηση: Η φωνολογία των παιδιών είναι σε παρόμοιο επίπεδο ανεπτυγμένη και ξεχωρίζει το κάθε παιδί ανάλογα με το τι ερεθίσματα είχε από το σπίτι , πως αποθηκεύει τις γνώσεις που διδάσκεται στο σχολείο, πως εξελίσσονται από τους γονείς αλλά και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Συμπεράσματα: Η φωνολογία συνδέεται με το λεξιλόγιο και το αντιληπτικό και το εκφραστικό, όμως δεν αναπτύσσονται απαραιτήτως ταυτόχρονα. Λέξεις-κλειδιά: εκφραστικό λεξιλόγιο, αντιληπτικό λεξιλόγιο, φωνολογία, προσχολική ηλικία el
heal.abstract Purpose: This work was done to investigate expressive and receptive vocabulary in preschool children with speech disorders. This research explores the connection of vocabulary performance to phonological awareness. Method: A total of 23 participants aged 4.3-5.11 years were given the "Vocabulary Expression Test" by Vogindroukas et al. (2009) and the test of informational and grammatical competence "Images of Action" by Vogindroukas et al. (2011). Also, an age appropriate picture test for perceptual and expressive vocabulary was administrated. Results: Analyzes have shown that phonology is associated with children's vocabulary, but these two factors do not parallel or simultaneous. Discussion: Children's phonology is similarly developed and distinguishes each child according to what stimuli they had from the home, how they store the knowledge taught at school, how they evolve from their parents and the environment they are in. Conclusions: Phonology is associated with vocabulary and receptive and expressive, they do not necessarily develop at the same time. Keywords: expressive vocabulary, receptive vocabulary, phonology, pre-school age en
heal.advisorName Ταφιάδης, Διονύσης el
heal.committeeMemberName Ταφιάδης, Διονύσης el
heal.committeeMemberName Ναυσικά, Ζιάβρα el
heal.committeeMemberName Τάτσης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 61 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics