Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών πρακτορείων στην ελληνική οικονομία: μελέτη περίπτωσης η Λευκάδα.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ζαμπέλης, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2018-04-23T07:10:56Z
dc.date.available 2018-04-23T07:10:56Z
dc.date.issued 2018-04-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8745
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Τουριστικά γραφεία el
dc.subject Λευκάδα el
dc.subject Οικονομικές επιπτώσεις el
dc.subject Tourism en
dc.subject Economic impact en
dc.subject Travel agencies en
dc.title Οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών πρακτορείων στην ελληνική οικονομία: μελέτη περίπτωσης η Λευκάδα. el
dc.title Econonmic impact of tourism in the Greek economy: case study Lefkada. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0064 el
heal.classification Τουρισμός -- Οικονομικές απόψεις el
heal.language el el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-04-17
heal.bibliographicCitation Ζαμπέλης, Γ., 2018. Οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών πρακτορείων στην Ελληνική οικονομία: μελέτη περίπτωσης η Λευκάδα. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία πρόκειται να αναπτύξει τις οικονομικές επιπτώσεις των τουριστικών πρακτορείων στην ελληνική οικονομία μέσα από λογιστική και φορολογική προσέγγιση. Βαρύτητα θα δοθεί στα τουριστικά πρακτορεία και τις φορολογικές και λογιστικές επιπτώσεις των τουριστικών Πρακτόρων. Το αντικείμενο που εξετάζεται θεωρείται πάντοτε επίκαιρο και πρωτότυπο για την Ελλάδα λόγω της συνεχούς αλλαγής της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τους τουριστικούς χώρους. Είναι επίσης σημαντικό από άποψη ακαδημαϊκού σκοπού, διότι παρέχει στοιχεία για έναν σημαντικό κλάδο του τουριστικού τομέα, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη περεταίρω διδασκαλία του κλάδου του τουρισμού. Το ερευνητικό θέμα μπορεί επίσης να θεωρηθεί σημαντικό από την άποψη της προοπτικής / της επιχείρησης. Εφόσον οι ταξιδιώτες είναι οι ενδιάμεσοι χρήστες των προϊόντων τους, οι απόψεις τους πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να θεωρούνται ως διαμόρφωση της φορολογικής και τουριστικής πολιτικής. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να συμβάλουν στην αυστηρή αντιμετώπιση των περιπτώσεων που αφορούν την απασχόληση στην Ελλάδα, ιδίως στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς τους. Μπορεί επίσης να συμβάλλει στην επιβολή αμερόληπτης πολιτικής για τα τουριστικά τμήματα που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. el
heal.abstract The following project will elaborate on the economic impact that tourist agencies have on the Greek economy based on an accounting and tax approach. Attention will be given on the accounting and tax impact the tourist agencies have on the tourist agents. The above subject which is being examined is considered to be an up to date and original subject for Greece because of its constant reforms in the tax laws and legislations which concern the tourism branch in Greece. It is also important from an academic point of view as it contains information for an important part for the tourist branch, considering that the results of this project can help the further teaching on the tourist industry. The research can also be considered important for the future of the business. Provided that the travelers are the intermediate users of the products their opinions should be taken under important consideration for future making of the tax and tourist policies. The results of the research can contribute to the way employment is addressed in Greece especially on the competitive part. It can also contribute the unbiased policy for the tourist part which will increase their competiveness. en
heal.advisorName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.committeeMemberName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 96 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics