Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συμπεράσματα από την βιολογική παραγωγή.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπαμπάκου, Γεωργία el
dc.date.accessioned 2018-04-16T06:01:51Z
dc.date.available 2018-04-16T06:01:51Z
dc.date.issued 2018-04-16
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8680
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πρωτογενής τομέας el
dc.subject Primary sector el
dc.subject Κοινή Αγροτική Πολιτική el
dc.subject Common Agricultural Policy el
dc.subject Γεωργία el
dc.subject Αgriculture el
dc.title Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συμπεράσματα από την βιολογική παραγωγή. el
dc.title The contribution of the primary sector to the economic development of the country. Conclusions from organic production. en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0437 el
heal.classification Αρωματικά φυτά el
heal.classification Aromatic plants el
heal.classification Φαρμακευτικά φυτά el
heal.classification Medicinal plants el
heal.classification Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν el
heal.classification Gross domestic product el
heal.classification Βιολογική γεωργία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Μπαμπάκου, Γ., 2018. Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συμπεράσματα από την βιολογική παραγωγή. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια και ο κύριος στόχος της είναι να δείξει πως ο πρωτογενής τομέας της γεωργίας συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία. Το πρώτο κεφάλαιο δίνει μια γενική εικόνα της ελληνικής οικονομίας επικεντρώνοντας στη ποσοστιαία συνεισφορά του πρωτογενούς γεωργικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα αποτελέσματά της στις χώρες μέλη. Ένα στρατηγικό σχέδιο που αφορά στην εξέλιξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα μέσω της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ξεδιπλώνεται στο τρίτο κεφάλαιο. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει πίνακες και γραφήματα καθώς και στατιστικές και οικονομικές πληροφορίες για να δείξει το βαθμό αποτελεσματικότητας των αρωματικών φυτών στην ανάπτυξη του γεωργικού πρωτογενούς τομέα. Η ανά χείρας εργασία κυρίως αφορά τοπικές βιομηχανίες στην περιοχή της Καστοριάς οι οποίες δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών καθώς και στους τοπικούς καλλιεργητές τέτοιων φυτών. Τα κόστη και τα καθαρά κέρδη των εμπλεκόμενων βιομηχανιών εξετάζονται, αλλά και οι δυσκολίες και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές. el
heal.abstract This study consists of four chapters and its main concern is to show how the primary agricultural sector contributes to the Greek economy. The first chapter gives an overview of the Greek economy focusing on the proportionate contribution of the primary agricultural sector to the Gross Domestic Product (GDP) of the country. The second chapter refers to the Common Agricultural Policy (CAP) and its effects on the member states. A strategic plan concerning the evolution of the primary agricultural sector through the developing, production and trade of aromatic and medicinal plants is unfolded in the third chapter. Finally, the fourth chapter provides tables and graphics as well as statistical and economic information in order to show the degree of effectiveness of aromatic and medicinal plants in developing of agriculture. This study mainly concerns local industries in the region of Kastoria engaged in the elaboration of aromatic and medicinal plants but also to local farmers growing such plants. The costs and net returns of the industries involved are examined in addition to the difficulties and cons constraints production workers face. en
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Γκάγκα, Αριστέα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 68 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics