Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η οργάνωση και διαμόρφωση της αίθουσας στον παιδικό σταθμό.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ξύδη, Ιωάννα el
dc.contributor.author Σιναβέλη, Πολυξένη el
dc.contributor.author Σιταρά, Μάρθα el
dc.contributor.author Τσακνάκη, Μαρία el
dc.date.accessioned 2018-03-28T11:09:03Z
dc.date.available 2018-03-28T11:09:03Z
dc.date.issued 2018-03-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8656
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Παιδικοί σταθμοί el
dc.subject Οργάνωση χώρου el
dc.title Η οργάνωση και διαμόρφωση της αίθουσας στον παιδικό σταθμό. el
heal.type bachelorThesis el
heal.secondaryTitle Planning and creating the physical environment in childcare centers. el
heal.classification Προσχολική αγωγή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-03-23
heal.bibliographicCitation Σιναβέλη, Π., κ.ά., 2018. Η οργάνωση και διαμόρφωση αίθουσας στον παιδικό σταθμό. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. el
heal.abstract Στην πτυχιακή εργασία που ακολουθεί εξετάζεται η σπουδαιότητα του σχολικού χώρου και η σωστή οργάνωση αυτού στην προσχολική ηλικία. Ορίζεται η έννοια του χώρου από επιστημονικής, ανθρωποκεντρικής και τεχνοκρατικής προσέγγισης και αποδίδεται ειδικότερα η λειτουργία του προσχολικού χώρου ως προς την ανάπτυξη και την διαδικασία αγωγής που επηρεάζει άμεσα το παιδί. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου ξεκινώντας από το ΄΄παλιό-σύγχρονο΄΄ διδακτήριο, φτάνοντας στον ευέλικτο χώρο του ΄΄νέου΄΄ σχολείου. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η σημαντικότητα οργάνωσης του χώρου που έχει εγγύτατο αντίκτυπο στις γνωστικές, σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού. Για να είναι ιδανικός και λειτουργικός ο χώρος για το παιδί, είναι απαραίτητη τόσο η υλική επάρκεια όσο και η ορθή διαμόρφωση του κτηρίου και του εσωτερικού χώρου. Παράλληλα καθοριστικός είναι ο ρόλος του Παιδαγωγού καθώς και τα ερεθίσματα που αυτός θα παρέχει ώστε οι δομές αυτές να αξιοποιούνται σωστά. Έπειτα παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο διαχωρισμός του εσωτερικού χώρου του σχολείου σε γωνιές δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης που βοηθά και συνεισφέρει στην καλύτερη αποδοτικότητα τόσο των παιδιών όσο και των παιδαγωγών. Οι βασικές γωνιές του σχολείου είναι η γωνιά του κουκλοθέατρου, της βιβλιοθήκης, του κουκλόσπιτου, της μουσικής, των εικαστικών, του οικοδομικού υλικού, η γωνιά ΄΄μαγαζάκι΄΄, των μεταμφιέσεων, του νερού και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτή η δόμηση του χώρου παρέχει στο παιδί ένα φιλικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και έμπνευση με το οποίο εξοικειώνεται και ανταποκρίνεται καλύτερα στους μαθησιακούς στόχους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα του παιδικού μουσείου και ειδικότερη περιγραφή του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου. Έπειτα παρουσιάζεται μια έρευνα σχετικά με το ποιες γωνιές προτιμούν και επιλέγουν περισσότερο τα παιδιά, και τέλος, μια έρευνα στην οποία ερωτήθηκαν νηπιαγωγοί αν και κατά πόσο πληρούνται οι προδιαγραφές του χώρου στο περιβάλλον εργασίας τους. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας μαρτυρούνε αδιαμφισβήτητα πως η ποιοτική οργάνωση του χώρου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. el
heal.abstract Our dissertation examines the importance of school space and proper organization for preschool age. The concept of space is defined by scientific, humanistic and technocratic approach and in particular the operation of the school as a space for development and education, a process that directly affects the child. More over the key features of the space are referred starting from the outdated-modern school and reaching to the flexible new school. In addition the importance of organization is presented and the impact, it has on cognitive, physical, emotional and social needs of the child. For the space to be perfect and functional for the child it is necessary for sufficiency of the building not only building itself but the interior design. At the same time the role of the educator and the motivation that he will provide for these structures to be properly used. Then presented in more detail the way the interior is divided into corners of activities and creative activities which help not only the child but the educator too. The main corners are the puppet’s corners, library, the doll’s house, music, art, store, the dress-up and the water and computer. This structure of space provides the child with a friendly environment full of challenges and inspiration with which the child becomes familiar and more responsive towards learning objectives. Then the importance of the children's museum and a more specific description of the Hellenic Children's Museum. Finally a survey in which preschool teachers were asked whether the requirements of space which were mentioned above are full-filled in their work place. To sum up, the results of the survey show that the proper organization of space plays a major role in educative preschoolers. en
heal.advisorName Κανελλοπούλου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Χαρίση, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Μπατσής, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 140 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics