Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διδάσκοντας την μουσική με έναν εναλλακτικό τρόπο: Μουσειοσκευές κατασκευής μουσικών οργάνων

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ρωμανού, Ακριβή el
dc.date.accessioned 2014-07-23T11:24:57Z
dc.date.available 2014-07-23T11:24:57Z
dc.date.issued 2014-07-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/861
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μουσειοσκευές el
dc.subject Κατασκευή el
dc.subject Μουσεία el
dc.subject Μουσειοπαιδαγωγική el
dc.title Διδάσκοντας την μουσική με έναν εναλλακτικό τρόπο: Μουσειοσκευές κατασκευής μουσικών οργάνων el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μουσικά όργανα -- Κατασκευή el
heal.classification Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία el
heal.classification Μουσεία -- Εκπαιδευτικές απόψεις el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2007-06
heal.abstract Αναλυτικά, η εργασία μου θα χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις απαρχές των μουσείων, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεκινώντας από την εποχή του Μεσαίωνα, συνεχίζοντας στην εποχή της Αναγέννησης του Διαφωτισμού, του Ρομαντισμού και της βιομηχανικής επανάστασης θα δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα μουσεία και ποια μορφή έχουν πάρει σήμερα. Η ίδρυση του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων προφυλάσσει την εθνική κληρονομιά κάθε έθνους, καθώς υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των μουσείων ορίζοντάς τα ως μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που βρίσκονται στην υπηρεσία της κοινωνίας. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται ποιοι τύποι μουσείων υπάρχουν, τον τρόπο που αυτά λειτουργούν καθώς επίσης και οι τρόποι που τα επισκέπτεται το κοινό υπογραμμίζοντας την σημασία της διάδρασης. Το σημαντικότερο όμως σημείο είναι η έμφαση που δίνεται στην επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής, γιατί οι μουσειοπαιδαγωγοί αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μουσεία και τους επισκέπτες, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι επισκέπτες είναι σχολικό κοινό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρχουν μέσα στους μουσειακούς χώρους αποτελούν μια οδό συνεργασίας ανάμεσα στα μουσεία και τα σχολεία και έτσι στο κλείσιμο του πρώτου κεφαλαίου γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την ίδρυση του θεσμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, και αναφέρονται προγράμματα ορισμένων μουσείων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η Παιδαγωγική επιστήμη ποιοι είναι οι τρόποι εκπαίδευσης των παιδιών μέσα στα σχολεία, και ιδιαίτερα πώς προσεγγίζονται οι τέχνες και μάλιστα η μουσική μέσα στα σχολεία. Είναι ευρέως γνωστό πως υπάρχουν βασικοί μουσικοπαιδαγωγοί, οι οποίοι δημιούργησαν διαχρονικά παιδαγωγικά συστήματα. Στην εργασία μου στηρίζομαι στους Kodaly, Orff, και Dalcroze, γιατί με τα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματά τους και γιατί οι περισσότεροι σύγχρονοι μουσικοπαιδαγωγοί έχουν στηριχθεί στις αντιλήψεις αυτών για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα παιδιά. Με την σειρά μου βασίζομαι και εγώ σε αυτούς για να στηρίξω θεωρητικά τις μουσειοσκευές που προτείνω. Σκοπός του δευτέρου κεφαλαίου εκτός αυτών που έχουν αναφερθεί είναι και η αναλυτική περιγραφή της σχέσης των μουσείων με τα σχολεία δηλαδή τι προβλήματα υπάρχουν αλλά και πως διαπλέκονται διαδραστικά μεταξύ τους. Σημαντική είναι η αναλυτική παράθεση όλων των μουσικών μουσειοσκευών που υπάρχουν στα μουσεία της Ελλάδος. Αυτό το έκανα για να παρουσιάσω το κενό που υπάρχει στις μουσικές μουσειοσκευές και ιδιαίτερα μάλιστα την έλλειψη μουσειοσκευών που αναφέρονται στην κατασκευή των μουσικών οργάνων. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για τα μουσεία και τα σχολεία εφόσον παρουσιάζω την εκπαιδευτική προσφορά μουσειοσκευών για την κατασκευή μουσικών οργάνων: η κατασκευή προσφέρει μια πιο ουσιαστική σχέση ανάμεσα στους μαθητές γιατί χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ τους για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Μαθαίνουν και εκτιμούν τα μουσικά όργανα που υπάρχουν εφόσον κατασκευάζοντας οι ίδιοι μερικά μουσικά όργανα έρχονται αντιμέτωποι με μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανοποιοί. Η περιγραφή θα ξεκινάει από τις ηλικίες που προορίζονται οι μουσειοσκευές μου, τα βασικά υλικά και εργαλεία που πρέπει να προμηθευτούν οι μαθητές για να κατασκευάσουν τα μουσικά όργανα που προτείνω, καθώς επίσης αναφέρω ενδεικτικά και μερικές μουσικές δραστηριότητες για να δουν στην πράξη τις κατασκευές τους οι μαθητές. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να εκτελεστούν ξεχωριστά για κάθε όργανο ή να δημιουργήσουν την δική τους ορχήστρα οι μαθητές. Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλω να ακολουθήσουν τις δικές μου μουσικές δραστηριότητες γιατί ενδιαφέρομαι για την ελεύθερη δημιουργία, τον αυτοσχεδιασμό, την ελευθερία των κινήσεων αλλά και την παραγωγική σκέψη. Η εργασία όμως θα υποστηρίζεται και θα συμπληρώνεται από τις μουσειοσκευές με τις κατασκευές που προτείνω, οι οποίες θα περιέχουν πέρα των αναλυτικών οδηγιών και φωτογραφίες που θα παραπέμπουν λεπτομερώς στα στάδια της κατασκευής των οργάνων. Αυτό γίνεται για να διευκολύνω όσους θελήσουν να δανειστούν μόνο τις μουσειοσκευές μου, είτε είναι δάσκαλοι μουσικής που ενδιαφέρονται για το μάθημα της μουσικής στα σχολεία, είτε μουσεία μουσικής που θα ενδιαφερθούν για ενδεικτικές μουσειοσκευές κατασκευής οργάνων, εφόσον διαπίστωσα την έλλειψη που υπάρχει στα μουσεία όσον αφορά σε μουσικές μουσειοσκευές. el
heal.advisorName Κουρή, Μαρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 88
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics