Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μπίτο, Τζοβάννα el
dc.contributor.author Ροτοπανέσκου, Κατερίνα el
dc.contributor.author Παπαθανασίου, Μαρίνα el
dc.contributor.author Στέλιου, Ειρήνη el
dc.contributor.author Σταυροπούλου, Δήμητρα el
dc.date.accessioned 2018-03-13T10:13:02Z
dc.date.available 2018-03-13T10:13:02Z
dc.date.issued 2018-03-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8570
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Παιχνίδι el
dc.title Ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Προσχολική Αγωγή el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-03-12
heal.bibliographicCitation Μπίτο, Τ., κ.ά., 2018. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. el
heal.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των διαστάσεων του παιχνιδιού, μέσα από μια ιστορική αναδρομή, ο προσδιορισμός των θεωριών και των ειδών του παιχνιδιού. Επίσης πραγματεύεται την παιδική ανάπτυξη και το ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο, τη σημαντικότητα των γωνιών στον παιδικό σταθμό και τον καταλυτικό ρόλο τόσο του γονέα όσο και του εκπαιδευτικόυ καθώς και τη μεταξύ τους συνεργασία. Το παιχνίδι θεωρείται οτι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών και παράλληλα το κεντρικό ζήτημα για την έρευνα της παιδικής ηλικίας καθώς και για τον αντίκτυπο που έχει στην μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί θέτει ισχυρές βάσεις για την άρτια αναπτύξή του, εντάσσεται και ενσωματώνεται μέσα στο κοινωνικό σύνολο κατανοεί τον κόσμο που το περιβάλλει,εκφράζει σκέψεις,ιδέες και συναισθήματά, αναπτύσσει την φαντασία και δημιουργικότητά του.Συγκεκριμένα η χρήση του παιχνιδιού μέσω της παιγνιοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει το παιδί να δείξει τον δρόμο προς τις ανάγκες και τα θέλω του μέσα απο τη δημιουργία μιας έμπιστης σχέσης με τον παιγνιοθεραπευτή. Δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες ψυχαγωγίας, μέσω των κατάλληλων γωνιών στο χώρο του παιδικού σταθμού επενδύουμε στο μέλλον και συμβάλλουμε καταλυτικά στη διάπλαση της προσωπικότητάς των παιδιών. Συμπερασματικά το παιχνίδι πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προσχολικών και σχολικών χρόνων και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους πρέπει να ενθαρρύνουν την συνεχή χρήση του σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με σκοπό να καθίσταται η μαθησιακή διαδικασία ευχάριστη για κάθε παιδί. el
heal.abstract This diploma thesis attempts to present the dimensions of play, through a historical review, the determination of theories and play types. It also addresses child development and the role play has as a therapeutic tool, the importance of the corners of play in the kindergarten and the catalytic role of both the parent and teacher and the cooperation between them. Play is considered to be the main activity of children and at the same time the central issue for childhood research and the impact it has on their later adult life. Through play, the child sets a strong foundation for his or her own development, integrates into the community, understands the world that surrounds him or her, expresses thoughts, ideas and emotions, develops his imagination and creativity. Specifically, the use of play through play therapy can help the child show the way to his needs and wants through the creation a trusted relationship with the play therapist. By creating the ideal conditions of entertainment, through the right educational corners in the kindergarten area, we invest in the future andwe make a decisive contribution to shaping the personality of children. In conclusion play must be an integral part of preschool and school years and teachers in turn should encourage the continued use of play at all levels of education in order to make the learning process pleasant for every child. en
heal.advisorName Κανελλοπούλου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Κανέλλου, Νικολίτσα el
heal.committeeMemberName Καινούργιου, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 183 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics