Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η διδασκαλία του κανονιού στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τσιπουρίδης, Γεώργιος el
dc.date.accessioned 2014-07-23T06:10:55Z
dc.date.available 2014-07-23T06:10:55Z
dc.date.issued 2014-07-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/838
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μουσικά σχολεία el
dc.subject Παραδοσιακή μουσική el
dc.subject Κανονάκι el
dc.title Η διδασκαλία του κανονιού στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Σχολική μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία el
heal.classification Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία -- Ελλάδα el
heal.classification Κανονάκι (Μουσικό όργανο) -- Μέθοδοι el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2007-12
heal.abstract Στόχος και σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου διδασκαλίας του κανονιού στα μουσικά σχολεία. Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργείου παιδείας και με την βοήθεια των καθηγητών, που διδάσκουν στα σχολεία αυτά, θα αναδειχθεί ο τρόπος διδασκαλίας του κανονιού στους μαθητές, δηλαδή ποιο μουσικό σύστημα χρησιμοποιεί ο εκάστοτε καθηγητής για την καλύτερη κατανόηση του οργάνου από τα παιδιά, ποιο είδος ρεπερτορίου επιλέγει να διδάξει και γιατί, έτσι ώστε μέσα από την σύγκριση των πρακτικών και των μεθόδων που ο κάθε καθηγητής ακολουθεί, να βγουν ορισμένα συμπεράσματα για τον τρόπο διδασκαλίας του κανονιού στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Πολλές φορές είναι πιθανόν να μην αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται, για να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με την διδασκαλία του οργάνου. Αυτό συμβαίνει, γιατί έπειτα από την έρευνα, που έγινε για την διεκπεραίωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, βγήκαν στην επιφάνεια στοιχεία που άλλοτε ήταν προσιτά και άλλοτε όχι. Άλλωστε η διαμόρφωση της διδασκαλίας περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται διαφορετικά ο κάθε μουσικός. Παρά ταύτα στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να δοθούν όλες οι απαραίτητες προεκτάσεις, ως προς τον τρόπο που διδάσκεται το κανονάκι στα μουσικά σχολεία, αλλά και ως προς τον τρόπο που είναι οργανωμένα τα σχολεία αυτά.. Έτσι για να γίνει κατανοητή σε όλους η διδασκαλία του κανονιού θεωρήθηκε σκόπιμο, στην παρούσα πτυχιακή εργασία να συμπεριληφθούν τα εξής θέματα: Εισαγωγή. Η εισαγωγή χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφέρεται ο θεσμός των μουσικών σχολείων, ο στόχος και ο σκοπός αυτών των ιδρυμάτων στην δημόσια εκπαίδευση καθώς και το νομικό τους πλαίσιο. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται μια αναφορά στην ένταξη του κανονιού στα μουσικά σχολεία, στον λόγο για τον οποίο το όργανο εντάχθηκε εν τέλει στα μουσικά σχολεία και τέλος στην τελευταία ενότητα της εισαγωγής γίνεται συνοπτική παρουσίαση του κανονιού. Πρώτο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, μεθοδολογία που βασίστηκε στην επιτόπια έρευνα και στην διαδικασία της συνέντευξης μέσω ερωτηματολογίου και με την χρήση του διαδικτύου. Τέλος γίνεται η παρουσίαση του δικού μας ερωτηματολογίου και η ανάλυσή του. Δηλαδή ποιος ο στόχος της κάθε ερώτησης συγκεκριμένα. Δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το κύριο μέρος της εργασίας και χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται παρουσίαση των δεκαέξι καθηγητών που διδάσκουν στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Στην δεύτερη και στην τρίτη ενότητα σχολιάζονται και συγκρίνονται οι απαντήσεις των καθηγητών, που χωρίζονται, όπως και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σε τρεις θεματικές ενότητες: τεχνική, ρεπερτόριο και διδασκαλία. Τρίτο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται κάποια γενικά συμπεράσματα που αφορούν το σύνολο της έρευνάς μας και ο επίλογος της εργασίας. el
heal.advisorName Σκούλιος, Μάρκος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 68
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics