Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μουσική - Διαπολιτισμική εκπαίδευση : Έλεγχος της διαπολιτισμικότητας, μέσα από τα εγχειρίδια που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας στους δασκάλους της Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης, για μάθημα της μουσικής αγωγής

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παναγή, Παναγιώτα Β. el
dc.date.accessioned 2014-07-23T05:17:08Z
dc.date.available 2014-07-23T05:17:08Z
dc.date.issued 2014-07-23
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/833
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μουσικοκινητική αγωγή el
dc.subject Σχολικά εγχειρίδια μουσικής el
dc.subject Πρωτοβάθμια εκπαίδευση el
dc.subject Μουσικότητα των παιδιών el
dc.title Μουσική - Διαπολιτισμική εκπαίδευση : Έλεγχος της διαπολιτισμικότητας, μέσα από τα εγχειρίδια που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας στους δασκάλους της Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης, για μάθημα της μουσικής αγωγής el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Σχολική μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία el
heal.classification Μουσική -- Μελέτη και διδασκαλία el
heal.classification Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Ελλάδα el
heal.classification Διαπολιτισμικότητα el
heal.classification Εθνική ταυτότητα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2012
heal.abstract Η παρούσα μελέτη εξετάζει την διαπολιτισμικότητα στην Α΄Βάθμια εκπαίδευση, μέσα από το μάθημα της μουσικής Αγωγής. Αν και επικεντρώνεται στα εγχειρίδια, και στη λίστα με τα μουσικά κομμάτια των αντίστοιχων CD που παρέχονται στους εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Παιδείας, συχνά εξετάζει και τα αντίστοιχα βιβλία των μαθητών για διασταυρώσεις. Στο επίκεντρο της μελέτης είναι, να διαπιστωθεί οποιαδήποτε αναφορά γενική ή αόριστη, ειδική ή συγκεκριμένη που τονίζει είτε τη διαφορετικότητα, είτε το μονοπολιτισμικό χαρακτήρα. - Υπάρχει μια γενική κοινή παραδοχή ως προς τη σύνδεση της μουσικής με το διαφορετικό; - Τίθεται το διαφορετικό ως «τετελεσμένο» και το οικείο ως «κυρίαρχο»; - Υπάρχει τάση αναζήτησης μουσικής και εθίμων άλλων πολιτισμών; - Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν τραγούδια από άλλους πολιτισμούς; - Παροτρύνει ο εκπαιδευτικός το διάλογο και την κριτική σκέψη στους μαθητές; -Υπάρχει ρεπερτόριο από μουσικές λαών που ανήκουν στις μεταναστευτικές ομάδες; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα, που κυριαρχούν στην παρούσα πτυχιακή και που καλούνται να απαντηθούν με σκοπό να σχηματιστεί μια ενδεικτική πορεία και κατεύθυνση της μουσικής εκπαίδευσης από την Α’ έως την ΣΤ’ Δημοτικού. Επιμέρους θέματα, που αποτέλεσαν το θεωρητικό «κορμό» της εργασίας, και αναλύθηκαν είναι τα εξής: • Η μετανάστευση, ως κοινωνικό φαινόμενο, και οι βασικές μεταναστευτικές ομάδες που ζουν στην Ελλάδα. • Η σχέση ανθρωπολογίας και μετανάστευσης. • Η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών ενσωμάτωσης των χωρών υποδοχής. • Το μοντέλο της «διαπολιτισμικής» εκπαίδευσης, ως απάντηση στην πολυπολιτισμική πρόκληση των καιρών. • Η σχέση της μουσικής με την ταυτότητα. Ποια στοιχεία είναι εκείνα που προσδιορίζουν τη «συλλογική ταυτότητα», κατασκευάζεται, και ποια η σχέση της με το έθνος -κράτος; Με βάση τα παραπάνω στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται αναφορά στο μεταναστευτικό ρεύμα των αλλοδαπών στην Ελλάδα, ορίζεται το φαινόμενο της «μετανάστευσης» αλλά και η διάκριση ανάμεσα στους μετανάστες «πρώτης» και μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας, και παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμιάς. Τέλος γίνεται μια αναφορά στη συμβολή της ανθρωπολογίας στη μελέτη της μετανάστευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθονται κα αναλύονται οι κύριες και συνηθέστερες πολιτικές ενσωμάτωσης των χωρών υποδοχής. Ιδιαίτερη δε έμφαση δίνεται στο “διαπολιτισμικό” μοντέλο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας, την παρουσία διαφορετικών γλωσσικών, πολιτισμικών, και θρησκευτικών ομάδων. Γίνεται αποσαφήνιση του όρου “πολυπολιτισμικότητα” και πότε συντελέστηκε στον Ελλαδικό χώρο. Αποτυπώνονται οι ποσοτικές διαστάσεις των κύριων ομάδων του μεταναστευτικού πληθυσμού της χώρας, και παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμιάς. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην παρουσία μεταναστών μαθητών στα σχολεία, στις δυσκολίες προσαρμογής, και δίνονται προτάσεις για την πιο ομαλή ένταξή τους. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι όροι: “ταυτότητα” , “εθνική ταυτότητα” , “έθνος”, πώς συνδέονται με τη μουσική καιπώς η μουσική με τη σειρά της αποτελεί παράγοντα στη διαδικασία αλληλεπίδρασης που ασκείται ανάμεσα στην πολιτική, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο καθίσταται σαφής η ανάγκη που προκύπτει, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα, και αυτό είναι που μας οδηγεί στη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων που δίνονται στους εκπαιδευτικούς. Γίνεται “έλεγχος” της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από τα εγχειρίδια αυτά και δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε όσα σημεία υπερτονίζεται η διαφορετικότητα ή “μονοπολιτισμικός” χαρακτήρας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα βιβλία των καθηγητών, καθότι λειτουργούν σε πιο “συνειδητό” πλαίσιο, δίνοντας κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς. el
heal.advisorName Σκουλίδας, Ηλίας el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 89
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics