Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Πρέβεζας: οι απόψεις των επιχειρηματιών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ευαγγέλου, Ευαγγελινή el
dc.contributor.author Μπουζούκη, Γεωργία el
dc.date.accessioned 2017-12-22T08:35:15Z
dc.date.available 2017-12-22T08:35:15Z
dc.date.issued 2017-12-22
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8169
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Καινοτομία el
dc.subject Νομός Πρέβεζας el
dc.subject Επιχειρηματίες el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Prefecture of Preveza en
dc.subject Innovation en
dc.subject Entrepreneurs en
dc.subject Enterprises en
dc.title Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Πρέβεζας: οι απόψεις των επιχειρηματιών. el
dc.title Entrepreneurship in the area of Preveza: the opinions of entrepreneurs. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0423 el
heal.classification Επιχειρηματικότητα -- Πρέβεζα (Νομός) el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Ευαγγέλου, Ε. & Μπουζούκη , Γ., 2017. Η επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Πρέβεζας: οι απόψεις των επιχειρηματιών. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση της επιχειρηματικότητας και τις καινοτομίας στην περιοχή της Πρέβεζας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην επιχειρηματικότητα της περιοχής και στο πως σύμφωνα με αυτήν μπορεί η επιχείρηση να επιβιώσει, στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην καινοτομία και πως σύμφωνα με τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στην επίτευξη των καινοτόμων δράσεων μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει σε αυτό που κάνει και να επιφέρει κέρδος. Ακόμα ασχολείται με τους παράγοντες που δυσκολεύουν την επίτευξη των καινοτόμων δράσεων μιας επιχείρησης. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις επιχειρήσεις και στους λόγους που μπορούν να συμβάλουν στην αποτυχία της επιχειρηματικότητας. Ακολούθως στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για την ασχολία που έχει η κάθε επιχείρηση. Ακόμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων με πίνακες και διαγράμματα. el
heal.abstract This diploma thesis aims at exploring entrepreneurship and innovation in the area of Preveza. Initially, reference is made to entrepreneurship in the region and how the business can survive, then reference is made to innovation and how, according to factors that contribute to the achievement of innovative actions a business can succeed in what it does and bring profit, it also deals with the factors that provide obstacles to achieve a company's innovative actions. Then reference is made to the business and the reasons that can contribute to the failure of entrepreneurship. Then reference is made to the business and the reasons that can contribute to the failure of entrepreneurship. Then, in the present thesis, we refer to the type of each enterprise. The results of the completed questionnaires with tables and diagrams are also presented. en
heal.advisorName Σωτηρόπουλος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Γκίκας, Γρηγόριος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 84
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics