Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Αυτισμός: γλωσσικές ελλείψεις και παρέμβαση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Πετροπούλου, Ζωή el
dc.date.accessioned 2017-12-18T07:19:40Z
dc.date.available 2017-12-18T07:19:40Z
dc.date.issued 2017-12-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8136
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αυτισμός el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Γλωσσικές διαταραχές el
dc.subject Παρέμβαση el
dc.subject Autism en
dc.subject Language development en
dc.subject Language disorders en
dc.subject Intervention el
dc.title Αυτισμός: γλωσσικές ελλείψεις και παρέμβαση el
dc.title Autism: language deficits and intervention en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-12
heal.bibliographicCitation Πετροπούλου, Ζ., 2017. Αυτισμός: γλωσσικές ελλείψεις και παρέμβαση. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Ο αυτισμός σήμερα γίνεται αντιληπτός ως ένα Φάσμα διαταραχών («Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» - ΔΑΦ), με μεγάλη ετερογένεια, οι οποίες έχουν κοινή βάση, αλλά παρουσιάζουν διαφορετική ένταση στις κλινικές εκδηλώσεις και στη λειτουργικότητα του πάσχοντα. Πρόκειται για μια διαταραχή οργανικής αιτιολογίας και μάλιστα πολυπαραγοντικής, καθώς από τα ερευνητικά δεδομένα φαίνεται ότι δεν υπάρχει αιτία, αλλά αλυσίδα αιτιών βιολογικών και περιβαλλοντικών, που συντελούν στην εκδήλωσή του. Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V) τα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού συνίσταται στη διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας και τις στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από σοβαρά ελλείμματα στη γλωσσική ανάπτυξη και κατ ΄ επέκταση στον επικοινωνιακό λόγο και την κοινωνική χρήση της γλώσσας. Αν και ο αυτισμός είναι συχνά συνυφασμένος με διαταραχές της γλώσσας, πολλές φορές είναι δύσκολο να περιγραφεί ένα συγκεκριμένο γλωσσικό προφίλ του αυτισμού. Οι παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη του λόγου και τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων ποικίλουν ως προς την θεωρητική τους προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή. Η σωστή αξιολόγηση των προβλημάτων επικοινωνίας και λόγου έχει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εκπαίδευσης για τα αυτιστικά άτομα και της σωστής αντιμετώπισης από την πλευρά της οικογένειας της κατάστασης του παιδιού τους. el
heal.abstract Autism is perceived as a spectrum of disorders ("Autistic Spectrum Disorder" – ASD) with a great heterogeneity, which have a common basis, but a different intensity in the clinical manifestations and the functioning of the person. It is a disorder of organic and multifactorial etiology. Research evidence indicates that there is no single cause but a chain of biological and environmental causes that contribute to its manifestation. According to DSM-V, the diagnostic criteria for autism consist of disruption of social communication and stereotypical, repetitive behaviors, activities and interests. Autism is characterized, among others, by serious deficits in language development and thus in communicative language and social use of language. Although autism is often interwoven with language disorders, it is often difficult to describe a specific language profile of autism. The interventions concerning the development of speech and the improvement of language skills vary with regard to theoretical approach and practical application. Proper assessment of communication and speech problems is of particular importance in choosing the appropriate training method for autistic people and the right attitude of their family. en
heal.advisorName Μαρτζούκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Νάσιος, Γρηγόριος el
heal.committeeMemberName Νούσια, Αναστασία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 172 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics