Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης οκτώ επιχειρήσεων.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δαρδαμάνης, Βασίλειος el
dc.contributor.author Σούκας, Δονάτος el
dc.date.accessioned 2017-12-13T11:58:40Z
dc.date.available 2017-12-13T11:58:40Z
dc.date.issued 2017-12-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8125
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Στρατηγική el
dc.subject Επιχείρηση el
dc.subject Οργανισμός el
dc.subject Επιχειρησιακή κουλτούρα el
dc.subject Εταιρική κουλτούρα el
dc.subject Ηγεσία el
dc.subject Ηθική el
dc.subject Strategy en
dc.subject Business en
dc.subject Leadership en
dc.subject Ethics en
dc.subject Organization en
dc.subject Corporate culture en
dc.title Επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης οκτώ επιχειρήσεων. el
dc.title Business development strategy: case study of eight enterprises. en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Α/Α -- FIN 0419 el
heal.classification Στρατηγικός σχεδιασμός el
heal.classification Επιχειρησιακός σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Δαρδαμάνης, Β. & Σούκας, Δ., 2017. Επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης: μελέτη περίπτωσης οκτώ επιχειρήσεων. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά την επιχειρησιακή στρατηγική και τη σημασία που έχει για την επιχείρηση. Η στρατηγική είναι το βασικότερο μέρος μιας επιχείρησης αφού μέσα από αυτή καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της στρατηγικής και να γίνει πλέον εμφανές ότι η διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας επιχειρησιακής στρατηγικής είναι και θα πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου της επιχείρησης. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζουμε την πρωτογενή καθώς και τη δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήσαμε. el
heal.abstract This paper studies the business strategy and the importance it has for the business. Strategy is the most important part of an enterprise, since it defines the objectives of the company in the long-term as well as in the short term. The purpose of this study is to highlight the importance of the strategy and to make it more obvious that the process of designing and implementing an operational strategy is and should be an integral part of the whole business. In the following chapters, we present the primary as well as the secondary research we have carried out. en
heal.advisorName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Παππά, Παρασκευή el
heal.committeeMemberName Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 99
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics