Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός: μελέτη του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος επιλογής προνομιακών φορολογικών δικαιοδοσιών.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σκαρλάτου, Όλγα el
dc.date.accessioned 2017-12-01T12:05:56Z
dc.date.available 2017-12-01T12:05:56Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7986
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Φορολογικός σχεδιασμός el
dc.subject Τιμές μεταβίβασης el
dc.title Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός: μελέτη του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος επιλογής προνομιακών φορολογικών δικαιοδοσιών. el
dc.title International tax design: a study of the national, european and international regulatory framework for the avoidance of the remedy of the right to select priviledge tax judges. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0052 el
heal.classification Φορολογία -- Δίκαιο και νομοθεσία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-10
heal.bibliographicCitation Σκαρλάτου, Όλ., 2017. Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός: μελέτη του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος επιλογής προνομιακών φορολογικών δικαιοδοσιών. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα έρευνα τείνει να καταγράψει τον φορολογικό σχεδιασμό μέσω της μελέτης του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου προς αποφυγή της κατάχρησης του δικαιώματος επιλογής προνομιακών φορολογικών δικαιοδοσιών. Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται εκτενής αναφορά στη φορολογία εννοιολογικά αλλά και δομικά. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται στην αναλυτική περιγραφή του φορολογικού σχεδιασμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιές ωστόσο διαφορές παρουσιάζονται στα διαφορετικά μοντέλα φορολογικού πλαισίου. Ακολουθήθηκε στοχευμένη μεθοδολογία για την αναφορά στους φόρους και τα φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές και εθνικές επιχειρήσεις καθώς και για την πολυπλοκότητα του συστήματος φορολογικού σχεδιασμού. Για να γίνει σύγκριση των διαφόρων φορολογικών μοντέλων μεταξύ των χωρών λήφθηκαν δεδομένα από πλήθος βιβλιογραφικών ερευνών και μελετών, αντικατοπτρίζοντας προσεγγιστικά κάθε εφαρμοστικό φορολογικό μοντέλο. Οι συνεχείς εξελίξεις και δυσχέρειες της οικονομικής ύφεσης πλήττουν καθημερινά την Ελλάδα και όλη την υφήλιο με αποτέλεσμα να καταγραφούν πλήθος ελλείψεων στις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου και σχεδιασμού και ανάγκη για συγκριτική αξιολόγηση με στόχο την αποτελεσματικότερη απόδοση και ωφέλεια τόσο του κράτους όσο και των πολιτών. Αν και έχουν ξεκινήσει όλα τα κράτη - μέλη την εφαρμογή ενός κοινού συστήματος φορολόγησης ωστόσο δεν έχει ακόμα διασφαλιστεί ο πλήρης φορολογικός σχεδιασμός και η σαφής εθνική και ευρωπαϊκή υποστήριξη. el
heal.abstract This research tends to record tax planning through the study of national and European regulatory framework to prevent abuse of the right of choice preferential tax jurisdictions. In preparing this study presents extensive report on taxation conceptually and structurally. Special mention is given in the detailed description of tax planning at both national and European level and which, however, differences occur in different fiscal framework models. Followed targeted methodology for reporting on taxes and tax regimes applicable to European and national companies as well as the complexity of the tax system design. To compare the various tax models between countries data obtained from a plurality of bibliographic research and studies, reflecting approximately every applicable tax model. Continuous developments and difficulties of daily economic downturn affecting Greece and around the world leading to record numerous deficiencies in tax audit procedures and design and need for benchmarking in order to better efficiency and benefit both the state and citizens. Although they have started all Member - States to implement a common taxation system but not yet ensure full tax planning and a clear national and European support. en
heal.advisorName Χύτης, Ευάγγελος el
heal.committeeMemberName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 89
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics