Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Μαρία-Χαρίκλεια el
dc.date.accessioned 2017-11-20T12:56:50Z
dc.date.available 2017-11-20T12:56:50Z
dc.date.issued 2017-11-20
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7894
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γλωσσολογική ανάπτυξη el
dc.subject Κρίσιμη περίοδος el
dc.subject Διαταραχές ομιλίας el
dc.subject Language development en
dc.subject Critical period en
dc.subject Language disorders en
dc.title Η γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Language development during preschool age en
heal.classification Προσχολική Αγωγή el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-11
heal.bibliographicCitation Παπαδοπούλου, Μ.Χ., 2017. Η γλωσσική ανάπτυξη κατά την προσχολική ηλικία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η μελέτη της γλώσσας, είναι ένα πεδίο τόσο παλιό όσο και καινούριο και η ανάπτυξη της είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στη δυναμική εξέλιξη ενός παιδιού. Ξεκινώντας από την φυλογένεση της γλώσσας από τον homohabilis, φτάνουμε σήμερα, στην ολόπλευρη ανάπτυξή της με την κατάκτηση της φωνολογίας, της γραμματικής, της πραγματολογίας, καθώς και της σημασιολογίας. Στον δρόμο για την ολοκληρωτική κατάκτηση της όμως, υπάρχει ένα στάδιο κατά το οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε ερεθίσματα, η κρίσιμη περίοδος, η οποία καθορίζει τον ρυθμό και την ποιότητα της ανάπτυξης. Αν για οποιοδήποτε λόγο η γλώσσα δεν αναπτυχθεί σωστά, επαρκώς ή υπάρχουν αποκλίσεις ως προς την φυσιολογική ανάπτυξη τότε μπορούμε να μιλάμε για διαταραχές ομιλίας, οι οποίες αφορούν την εκφορά του λόγου καθώς και διαταραχές της γλωσσικής ανάπτυξης. el
heal.abstract This paper discusses the development of language during preschool age. The study of language is a field as old as is new and its development is an important and integral part of the dynamic development of the child. Starting from the phylogeny from homo habilis, we have now come full circle in its complete development with the acquisition of phonology, grammar, pragmatics and semantics. On the road to its complete conquest, however, there is a stage in which the human brain is extremely sensitive to stimuli, the Critical Period, that determines the pace and the quality of development. If-for any reason-the language is not developed properly, sufficiently or there are deviations from normal development, then we can talk about speech disorders, which are related to speech articulation(phonation), as well as language development disorders. en
heal.advisorName Καραβίδα, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Κανελλοπούλου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Κανέλλου, Νικολίτσα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 67
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics