Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα: μελέτη περίπτωσης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κωστάκης, Ιωάννης el
dc.date.accessioned 2017-09-06T11:01:18Z
dc.date.available 2017-09-06T11:01:18Z
dc.date.issued 2017-09-06
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7378
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject FOODLINK A.E. el
dc.title Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα: μελέτη περίπτωσης. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0298 el
heal.classification Διαχείριση διακίνησης εμπορευμάτων el
heal.classification Delivery of goods -- Management el
heal.classification Αποθέματα, Έλεγχος των el
heal.classification Inventory control el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Κωστάκης Ι., 2016. Logistics και εφοδιαστική αλυσίδα: μελέτη περίπτωσης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την καλύτερη και πλήρη, στο βαθ-μό του εφικτού, κατανόηση της έννοιας των logistics και τη σύγχρονη τάση στη διοίκη-ση τους. Επίσης, σκοπό έχει την ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιμέρο-υς τμημάτων της. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή με την ιστορική εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφέρονται οι βασικοί της ορισμοί καθώς και η έννοιά της, αλλά και οι ορισμοί των Logistics. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία των Logistics. Επίσης, εξετάζον-ται οι τρόποι καταγραφής των προϊόντων και το management της αποθήκης. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τα Logistics από την πλευρά της Ελ-ληνικής Ναυτιλίας καθώς αναφέρει και αναλύει την συνεισφορά της ναυτιλίας και την αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, διευκρινίζεται ο όρος «Green Logistics» - Πράσινη Εφο-διαστική, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης, αποσαφηνί-ζεται το περιεχόμενο της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμο-ποιούν τα Logistics. Εξετάζεται ακόμη, το πληροφοριακό σύστημα της αποθήκης, αλλά γίνεται και μία εισαγωγή για την επόμενη καινοτομία στο χώρο των Logistics. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περικλείεται το εμπειρικό παράδειγμα της εταιρίας Foodlink Α.Ε., εξετάζοντας αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες μέσα σε αυτήν την επιχείρηση el
heal.advisorName Κυρίτσης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 177
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics