Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού σχολικών μονάδων ως υποπερίπτωση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού προσωπικού.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βερύκιος, Νικόλαος el
dc.date.accessioned 2017-07-17T10:18:23Z
dc.date.available 2017-07-17T10:18:23Z
dc.date.issued 2017-07-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7248
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Γενικό λύκειο el
dc.subject Δευτεροβάθμια εκπαίδευση el
dc.subject Χρονοπρογραμματισμός el
dc.subject Προγραμματισμός διδασκαλιών el
dc.subject Ωρολόγιο πρόγραμμα el
dc.title Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού σχολικών μονάδων ως υποπερίπτωση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού προσωπικού. el
dc.title The Greek high school timetabling problem as a special case of the employee scheduling problem. en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0019 el
heal.classification Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού el
heal.classification Πληροφορική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-07-14
heal.bibliographicCitation Βερύκιος, Ν, 2017. Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού σχολικών μονάδων ως υποπερίπτωση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού προσωπικού. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.abstract Κάθε σχολική χρονιά αρχίζει με τις αναθέσεις των μαθημάτων διδασκαλίας σε καθηγητές και τη δημιουργία ενός ωρολογίου προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό καλείται να είναι τέτοιο, ώστε να βοηθάει το μαθητή μοιράζοντας τις διδακτικές ώρες κατάλληλα, ώστε η κούραση να κατανέμεται ομοιόμορφα, τόσο στις ώρες κάθε ημέρας, όσο και στις ημέρες της εβδομάδας. Ταυτόχρονα, αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο με ισοσταθμισμένη την κόπωση και για τους καθηγητές, τόσο μέσα στην ημέρα όσο και μέσα στην εβδομάδα με τα ελάχιστα αλλά και απαραίτητα κενά. Η ομοιόμορφη κατανομή μαθημάτων στους καθηγητές, είναι δείγμα σωστής διοίκησης εκ μέρους της διεύθυνσης, και προσφέρει κλίμα ηρεμίας και συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας και εμπιστοσύνης προς τη διεύθυνση. Ως πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού στην εκπαίδευση, θεωρείται η ανάθεση συγκεκριμένων ωρών και πόρων σε διδασκαλίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιείται και ένα σύνολο από περιορισμούς. Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο NP πρόβλημα στις περισσότερες μορφοποιήσεις του και έχει γίνει ένα ελκυστικό πεδίο έρευνας στα πεδία της πληροφορικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Η εργασία αυτή περιγράφει τη μορφοποίηση του προβλήματος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και το γενικό πλαίσιο των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, όπως περιοχές της επιχειρησιακής έρευνας, του μαθηματικού προγραμματικού καθώς και ευρετικές και μεταευρετικές τεχνικές. Στη συνέχεια παρουσιάζει την ελληνική πραγματικότητα και ιδιαιτερότητα του προβλήματος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και συνεχίζει με την νέα κωδικοποίηση σε XHSTT, η οποία γενικεύει το πρόβλημα αλλά και δίνει την δυνατότητα για νέα έρευνα. Η XHSTT δίνει ώθηση στην έρευνα περιγράφοντας το πρόβλημα ολοκληρωμένο, με περισσότερους περιορισμούς και διευρύνεται ο χώρος για βελτιωμένες λύσεις. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τελευταίες εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Δίνεται ακόμα ένα πραγματικό παράδειγμα ενός Γενικού Λυκείου που παρουσιάζει τη δύσκολη, για προγραμματισμό, κατάσταση που καλείται να επιλύσει το πρόβλημα. Τέλος αναφέρονται αντιπροσωπευτικά λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται ή δύνανται να χρησιμοποιηθούν στις ελληνικές σχολικές μονάδες, προτείνοντας κατευθύνσεις έρευνας στην προσπάθεια αναζήτησης της βέλτιστης λύσης. el
heal.abstract Every school year starts with the assignment of lessons and the creation of a school curriculum, which should meet the students' needs in such a way that it helps them by distributing teaching hours so that the factor of tiredness/fatigue is evenly apportioned in the hours of a day and accordingly in the days of a week. The school curriculum should be made in such a way that it meets the needs of the teaching stuff too so that the factor of tiredness is evenly allocated both in the hours of a day and the days of a week with some time off ( 45 -minute gap the least ) among tuition hours - which is equally important. Τhe even distribution of lessons to teachers is indicative of the right and fair administration and coordination as far as the headmaster is concerned and is also conducive to an environment of calmness and cooperation for the satisfactory functioning of each school unit. Last but not least this even distribution of hours promotes confidence on the face of the headmaster. The main problem of a school curriculum is considered to be this assignment/distribution of specific teaching hours and resources while at the same time a set of limitations should be placed and observed. This problem is described as a NP hard problem in its formatting and has therefore become attractive ground for research and study in the field of computing as well as in the field of operational research. This paper is about the formatting of the problem that was used in the research as well as the wider context of the approaches that have been employed in order to solve the problem, such as aspects of the mathematical programming and meta-heuristic techniques. Furthermore, the paper presents the Greek reality and peculiarity of the problem in Secondary Education and moves on to the new codification of XHSTT which generalizes the problem but also offers fertile ground of possibilities for new research. The XHSTT gives a boost to the research by describing the problem extensively, including more limitations (to be observed) and the field is expanded with improved solutions. Next, the latest developments towards this direction are mentioned, an example of a General High school is given, which describes the difficult situation of a school curriculum and how this should be resolved. Finally, representative software is mentioned, which are used or have the potential to be used in Greek schools, which in turn suggest new directions in research opting for the best solution. en
heal.advisorName Γκόγκος, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 92 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics