Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Ελλάδα. Καλύψεις και φορείς ασφάλισης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Σαπνάρα, Ελισάβετ el
dc.date.accessioned 2017-07-13T09:17:35Z
dc.date.available 2017-07-13T09:17:35Z
dc.date.issued 2017-07-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7235
dc.rights Default License
dc.subject Αστική ευθύνη el
dc.title Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Ελλάδα. Καλύψεις και φορείς ασφάλισης. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0624 el
heal.classification Ασφάλιση -- Ελλάδα el
heal.classification Ιδιωτική ασφάλιση el
heal.classification Ασφαλιστικές εταιρείες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2012
heal.bibliographicCitation Σαπνάρα, Ελ., 2012. Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Ελλάδα. Καλύψεις και φορείς ασφάλισης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης στην Ελλάδα καθώς και οι καλύψεις και οι φορείς της ασφάλισης αυτής. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι η περίπτωση κατά την οποία κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Ειδικότερα, η εισαγωγή αναφέρεται στους βασικούς λόγους που η έρευνα τείνει προς μια τέτοια κατεύθυνση και γιατί. Αρχικά γίνεται λόγος για την ετοιμολογία της λέξης «ασφάλιση» και για κάποιες γενικές βασικές έννοιες. Στη συνέχεια γίνεται μια έρευνα για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα για να δούμε τα ποσοστά της ασφάλισης αστικής ευθύνης σε σχέση με τις άλλες ασφαλίσεις κ μια αναφορά στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά ώστε να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο. Έπειτα αναπτύσσονται οι κλάδοι της ασφάλισης αστικής ευθύνης και ποιες είναι οι καλύψεις που προσφέρουν. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι οι φορείς της ασφάλισης αστικής ευθύνης αναπτύσσονται οι φορείς άσκησης ασφαλιστικών εργασιών και οι φορείς άσκησης διαμεσολαβητικών εργασιών. Τέλος παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας αυτής. el
heal.advisorName Παππά, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 89
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics