Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Καταγραφή των λογισμικών και εναλλακτικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με σύνδρομο Asperger. Προσαρμογή εναλλακτικών προγραμμάτων υποστήριξης του λόγου μέσω Η/Υ για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με σύνδρομο Asperger

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ηλία, Γλυκερία el
dc.date.accessioned 2014-07-16T09:47:18Z
dc.date.available 2014-07-16T09:47:18Z
dc.date.issued 2014-07-16
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/705
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σύνδρομο Asperger el
dc.subject Διαταραχές λόγου el
dc.subject Λογισμικά el
dc.subject Προγράμματα παρέμβασης el
dc.subject Εναλλακτικά προγράμματα υποστήριξης λόγου el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Σχολική ηλικία el
dc.subject Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.subject Εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας el
dc.subject Hans Asperger en
dc.subject Pecs en
dc.subject TEACCH en
dc.subject Makaton en
dc.subject Friends’ play en
dc.subject SPELL en
dc.subject Comic Strip Conversation en
dc.subject Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης en
dc.subject Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς ABA-Lovaas el
dc.subject Fast ForWord en
dc.subject RDI en
dc.subject Αυτισμός el
dc.title Καταγραφή των λογισμικών και εναλλακτικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με σύνδρομο Asperger. Προσαρμογή εναλλακτικών προγραμμάτων υποστήριξης του λόγου μέσω Η/Υ για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με σύνδρομο Asperger el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Άσπεργκερ σύνδρομο el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.classification Ηλεκτρονικοί υπολογιστές -- Προγράμματα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Ο αυτισμός πάνω από μισό αιώνα απασχολεί τους επιστήμονες και όσον αφορά τον ορισμό του έχουν δοθεί αρκετοί. Κατεξοχήν όμως, θεωρείται ότι είναι μια εκ γενετής αναπτυξιακή διαταραχή του εγκεφάλου και το άτομο που πάσχει από αυτισμό ζει με αυτόν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Η διαταραχή αυτή εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται κι έτσι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά τους. Ο αυτισμός είναι ο κύριος εκπρόσωπος των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Ο όρος αναφέρεται σε φάσμα σοβαρών, νευροψυχιατρικών καταστάσεων και ενώ ο αυτισμός αποκαλύπτεται σε σχετικά μικρή ηλικία, η αιτιολογία του ακόμα δεν έχει απόλυτα διευκρινιστεί. Το σύνδρομο Asperger ανήκει στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και περιλήφθηκε για πρώτη φορά ως ξεχωριστό σύνδρομο το 1994. Διαφέρει από τις άλλες διαταραχές του φάσματος λόγω της διατήρησης της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης, και πρόκειται για την πιο ήπια και πιο λειτουργική μορφή του αυτισμού. Σε γενικές γραμμές οι δυσκολίες που παρουσιάζουν αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία, καθώς και τη συμπεριφορά. Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger χρειάζεται να ακολουθήσουν ένα συστηματικό πρόγραμμα παρέμβασης σχεδιασμένο βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους, προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να προσαρμοστούν καλύτερα σε κοινωνικό επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με προγράμματα και λογισμικά τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε, και να προσαρμόσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο μεμονωμένα, ως θεραπευτικά προγράμματα, όσο και σε συνδυασμό για καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, μια σημαντική παράμετρος, είναι η ενεργός συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία του παιδιού τους με τα θεραπευτικά μέσα, τις συμβουλές και την καθοδήγηση των επαγγελματιών. el
heal.abstract Autism has been concerning scientists for more than half a century and as far as its definition is concerned, several have been given. However, it is mostly regarded to be a developing brain disturbance from birth, and the individual who suffers autism lives with it for the rest of his life. This disturbance prevents the individuals from understanding correctly what they see, hear and generally feel so they face serious problems with their social relations, communication and behavior. Autism is the main representative of all pervasive developmental disorders . The definition is referred to serious neuropsychiatric situations and although autism is revealed in a rather young age, the causes haven’t been clarified yet. Asperger’s syndrome is an autism spectrum disorder, and it was included as separate syndrome in 1994. It differs from the other spectrum disorders due to the maintenance of cognitive and language development. Therefore, this is the most mild and functional form of autism. Generally, difficulties related to social interaction, social skills and behavior. Children with Asperger’s syndrome need to follow a systematic intervention program designed, based on the characteristics and needs to develop their skills and adapt better socially. The third chapter will deal with programs and software which we can implement and adjust, depending on the needs of each child. They can be used individually as treatment programs, but also in combination for better results. Finally, a very important factor is the active parents’ participation in the treatment process, with therapeutic agents, the advice and guidance of professionals. en
heal.advisorName Δρόσος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 107
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics