Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία κατά τη σχολική ηλικία. Πιλοτική χορήγηση διαγνωστικού εργαλείου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κωστοπούλου, Μαρία el
dc.date.accessioned 2014-07-16T08:28:23Z
dc.date.available 2014-07-16T08:28:23Z
dc.date.issued 2014-07-16
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/697
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία el
dc.subject Σχολική ηλικία el
dc.subject Σύνδρομο Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας el
dc.subject Ανίχνευση el
dc.subject Βαθμός και είδη δυσλεξίας el
dc.subject Πιλοτική χορήγηση el
dc.subject Μαθησιακές δυσκολίες el
dc.title Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία κατά τη σχολική ηλικία. Πιλοτική χορήγηση διαγνωστικού εργαλείου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Δυσλεξία el
heal.classification Ειδική γλωσσική διαταραχή στα παιδιά el
heal.classification Αναγνωστική δυσκολία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι ερευνητική και αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο, αφορά τη θεωρητική προσέγγιση του Συνδρόμου της Ειδική Αναπτυξιακής Δυσλεξίας, ενώ τα δεύτερο μέρος αφορά την ερευνητική προσέγγιση. Στο πρώτο μέρος, υπάρχουν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις των αιτιών της Ειδικής Αναπτυξιακής Δυσλεξίας καθώς και διάφοροι ορισμοί που έχουν προταθεί στο πέρασμα των ετών που προσπαθούν να ορίσουν τη διαταραχή. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα ανησυχητικά σημάδια στην προσχολική ηλικία για να καταλάβουμε ότι ένα παιδί έχει δυσλεξία, καθώς και ποια είναι μετέπειτα τα χαρακτηριστικά στη σχολική του ζωή. Στο δεύτερο μέρος, υπάρχουν οι αρχές και οι περιορισμοί με βάση τους οποίους κατασκευάστηκε και χορηγήθηκε το τεστ. Το τεστ ανιχνεύει μαθητές με Ειδική Αναπτυξιακή Δυσλεξία, και κατ΄επέκταση το βαθμό και το είδος της. Οι θεματικές- τομείς του τεστ είναι πέντε και είναι οι εξής: φωνηματογραφημική αντιστοιχία, μνήμη ακολουθιών, ανάγνωση, γραφή- ορθογραφημένη γραφή και γραμματική. Το τεστ χορηγήθηκε πιλοτικά σε μαθητές της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι φοιτούσαν στην Στ’ Δημοτικού. Ο αριθμός των μαθητών που χορηγήθηκε το τεστ ήταν 30. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του τεστ προκύπτει ότι ο τομέας, στον οποίο οι μαθητές αντιμετώπισαν τις περισσότερες δυσκολίες είναι ο Τομέας 2: Μνήμη Ακολουθιών . Αντίθετα, ο τομέας στον οποίο καταγράφηκαν τα λιγότερα λάθη και παραλείψεις είναι ο Τομέας 3: Ανάγνωση. el
heal.abstract This thesis is a research study, which consists of two parts. To start with, the first part refers to the theoretical approach of the Specific Developmental Dyslexia Syndrome and the second part is dedicated in the research approach. Moreover, the test developed to diagnose the types and degrees of Specific Developmental Dyslexia comprises of five thematic-factors which are the following: phoneme- grapheme equivalence, memory of sequences, reading, writing- orthographic writing and grammar. What is more, the test has been applied as a pilot test to students in the sixth grade of primary school in Western Greece. The number of students who were administered the test is 30. Concluding, from the statistical analysis of test results shows that the area where the students experienced the most difficulties, is Sector 2: Memory of Sequences. Instead, the area that recorded the fewest errors and omissions were scored in Sector 3: Reading. en
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 210
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics