Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Τιμωρία και επιβράβευση, οι δύο μορφές διαπαιδαγώγησης

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ευθυμίου, Ζωή el
dc.date.accessioned 2017-05-29T08:12:44Z
dc.date.available 2017-05-29T08:12:44Z
dc.date.issued 2017-05-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6932
dc.rights Default License
dc.subject Τιμωρία el
dc.subject Επιβράβευση el
dc.subject Διαπαιδαγώγηση el
dc.title Τιμωρία και επιβράβευση, οι δύο μορφές διαπαιδαγώγησης el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.classification Εκπαίδευση, Προσχολική el
heal.classification Αμοιβή, Μέθοδος της el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2007
heal.bibliographicCitation Ευθυμίου, Ζ., 2007. Τιμωρία και επιβράβευση, οι δύο μορφές διαπαιδαγώγησης. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. el
heal.abstract Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά βιβλιογραφική αναφορά, θεματολογική καταγραφή και έρευνα στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσω της τιμωρίας και της επιβράβευσης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος της διαπαιδαγώγησης των γονέων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού τους. Ακόμα αναφέρονται οι διάφοροι τύποι γονέων που υπάρχουν σήμερα, οι διάφορες πρακτικές διαπαιδαγώγησης, όπως και η αντιμετώπιση των γονέων απέναντι στα σφάλματα των παιδιών τους. Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας τα παιδιά αναπτύσσουν την κινητικότητα, την συναισθηματικότητα και τις γνωστικές τους λειτουργίες με συνέπεια καθημερινά να ανακαλύπτουν και να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους όλο και περισσότερο. Κάθε ερέθισμα αποτελεί αφορμή για περαιτέρω εξέλιξη. Η κοινωνικοποίηση βοηθάει το παιδί να συμβιώνει ομαλά με τους άλλους ανθρώπους γύρω του, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται τάσεις αυτονομίας. Η τιμωρία, όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, όπως και οι διάφορες μορφές της ( σωματική τιμωρία, υποθετική τιμωρία, η τιμωρία της αδιαφορίας, που ταπεινώνει, ο αποκλεισμός από προνόμια και η τεχνική του διαλείμματος ) είναι ένα βασικό παιδαγωγικό πρόβλημα και υπήρξε τέτοιο από τα παλιά χρόνια. Παλαιότερα, οι τιμωρίες αναφέρονταν βασικά στο σχολείο. Βέβαια, τότε δεν είχε φωτιστεί ο ρόλος των γονέων σχετικά με την αγωγή του παιδιού. Και όλος ο κόσμος νόμιζε πως δε γίνεται αγωγή παρά μόνο από τη στιγμή που το παιδί θα φοιτούσε στο σχολείο. Γι’ αυτό το λόγο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είχαν επωμιστεί το βάρος της αγωγής του παιδιού παράλληλα με την γνώση. Ήταν οι μόνοι φορείς ( παιδαγωγοί ) εκείνον τον καιρό και είχαν πάρει πολύ ζεστά αυτό το ρόλο τους. Νεότερες έρευνες όμως έδειξαν ότι η ποινή με ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για τη μάθηση. Η επίδραση της ποινής είναι εξαιρετικά σημαντική όταν προσφέρεται ως εναλλακτική περίπτωση στην ενίσχυση ή την επιβράβευση. Όταν δηλαδή το άτομο γνωρίζει ότι πραγματοποιώντας μία πράξη θα τιμωρηθεί, ενώ πραγματοποιώντας μία άλλη θα δεχθεί επιβράβευση, τότε στρέφεται με μεγαλύτερη σταθερότητα και δύναμη στην αμειβόμενη πράξη. Για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού χρειάζεται πειθαρχία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη χρήση των ενισχύσεων και για τις βασικές της προϋποθέσεις. Από πλήθος πειραματικών ερευνών έχει συναχθεί ότι η αμοιβή, ανεξάρτη¬τα από το είδος της, διευκολύνει τη θετική εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει και ορισμένες αρνητικές προεκτάσεις της όπως για παράδειγμα να μην είναι ειλικρινής, να μην είναι σαφής και όταν τα παιδιά εθίζονται να προσδοκούν σε κάθε περίπτωση επιβράβευση για τις πράξεις ή τη συμπεριφορά τους. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα τέταρτο κεφαλαίο στην πτυχιακή εργασία όπου μέσω της έρευνας διαπιστώθηκαν οι τρόποι – μέθοδοι εφαρμογής της τιμωρίας και της επιβράβευσης των παιδιών στην πράξη. el
heal.advisorName Χρύση, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 58
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics