Show simple item record

dc.contributor.author Καμπάνου, Μαριάννα el
dc.contributor.author Φακάρη, Κυριακή el
dc.date.accessioned 2017-05-25T08:48:36Z
dc.date.available 2017-05-25T08:48:36Z
dc.date.issued 2017-05-25
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6907
dc.rights Default License
dc.subject Αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.subject Αυτιστικό σύνδρομο el
dc.subject Αυτιστικό παιδί el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.subject Υπηρεσίες Στήριξης Αυτιστικού Φαινομένου el
dc.title Αυτισμός el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας el
heal.classification Αυτισμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2005
heal.bibliographicCitation Καμπάνου, Μ. & Φακάρη, Κ., 2005. Αυτισμός. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. el
heal.abstract Είναι αρκετά δύσκολο και συγχρόνως γοητευτικό να κατορθώσει κανείς να διεκπεραιώσει μια εργασία. Η πτυχιακή μας εργασία φέρει τον τίτλο: « Αυτισμός ».Μέσα από την αναζήτηση βιβλίων και συγγραμμάτων, καθώς και πληροφοριών από το διαδικτύου έγινε προσπάθεια μιας πλήρους αναφοράς και ανάλυσης του θέματος. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά και τον διδάκτωρ κ. Κων/νο Πιάνο για την συνεργασία του, την καθοδήγηση και την βοήθεια του που μας ήταν πολύτιμες, ώστε να φέρουμε εις πέρας την εργασία αυτή. Είναι γενικά γνωστό πως ο αυτισμός είναι μια πολύ σοβαρή ψυχοπνευματικη διαταραχή, που παρουσιάζεται συνήθως στους πρώτους τριάντα μήνες της ζωής του παιδιού και διαρκεί για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Λόγω της διαταραχής αυτής, τα αυτιστικά παιδιά αδυνατούν να καταλάβουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο στον οποίο δεν δέχονται παρεμβάσεις και αλλαγές. Προτιμούν να μένουν μόνα τους και να ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Στην εργασία μας επιχειρείται να εξεταστεί το φάσμα του αυτισμού και γίνεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς, δηλαδή, αν μπορεί ο αυτισμός να θεραπευθεί. Η ακόλουθη λοιπόν εργασία περιλαμβάνει τέσσερα κύρια κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύονται τα εξής θέματα. Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζεται εκτενέστερα η έννοια του αυτισμού μέσα από καινούργια και παλιά δεδομένα. Επίσης γίνεται μια σύντομη ιστορική ανάδρομη καθώς και αναφορά στην συχνότητα εμφάνισης του αυτιστικού φαινομένου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι μορφές του αυτισμού, η σύγκριση του με άλλες διάχυτες αναπτυξιακές Διαταραχές και ο διαχωρισμός του από την σχιζοφρένεια και τη νοητική καθυστέρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η διασαφήνιση των πιθανών αιτιών του αυτισμού μέσα από μια εξ’ολοκληρου ανάλυση τους. Επίσης αναφέρουμε και κάποιες θεωρίες αυτιστικού συνδρόμου. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού συνδρόμου. Επίσης γίνεται λόγος για την πρόγνωση και τη διάγνωση του αυτισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα του αυτιστικού παιδιού μέσα στην οικογένεια, οι αντιδράσεις του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, η συνεργασία γονέων και ειδικών και η αντιμετωπιση των ιδιομορφιών της συμπεριφοράς του αυτιστικού παιδιού από την οικογένεια. Στο έκτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις βασικές προϋποθέσεις της θεραπείας του αυτισμού, τις μορφές της θεραπευτικής προσέγγισης, τη συμβουλευτική των γονέων, καθώς και για την Πρόληψη και αποκατάσταση του αυτιστικού συνδρόμου. Το έβδομο κεφάλαιο θίγει το φλέγον θέμα της εκπαιδευσης του αυτιστικού παιδιού. Αναφέρουμε τις βασικές αρχές για την αγωγή και την εκπαιδευση των αυτιστικών παιδιών, τα δικαιώματα τους πάνω στην εκπαιδευση, το ρόλο του παιδικού σταθμού και του ειδικού παιδαγωγού. Επίσης προσεγγίζουμε το θέμα της ενσωμάτωσης των αυτιστικών παιδιών σε κανονικά σχολεία και αναλύουμε τα Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία αυτιστικών. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις υπηρεσίες στήριξης που υπάρχουν στην χώρα μας για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό. el
heal.advisorName Πιάνος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 146
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics