Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η μετάβαση στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από τη σκοπιά των σύγχρονων E.R.P συστημάτων.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δράκου, Ευτυχία el
dc.date.accessioned 2017-05-18T11:22:52Z
dc.date.available 2017-05-18T11:22:52Z
dc.date.issued 2017-05-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6861
dc.rights Default License
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject E.R.P. el
dc.subject Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα el
dc.subject Πληροφορικά συστήματα el
dc.subject Λογισμικό ανοικτού κώδικα el
dc.title Η μετάβαση στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από τη σκοπιά των σύγχρονων E.R.P συστημάτων. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- Α/Α 0322 el
heal.classification Λογιστική -- Πρότυπα -- Ελλάδα el
heal.classification Λογιστική -- Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών el
heal.classification Λογιστική -- Επεξεργασία δεδομένων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Δράκου, Ε., 2017. Η μετάβαση στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από τη σκοπιά των σύγχρονων E.R.P συστημάτων. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στις μέρες μας όλο και περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία. Η χρήση των νέων αυτών τεχνολογιών δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντίθετα όσες επιχειρήσεις δεν ακολουθούν την τεχνολογία κινδυνεύουν να φτάσουν στη λήξη τους. Για να μην φτάσουν στο σημείο να κλείσουν οι επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να κάνουν επένδυση σε διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα. Αυτά τα συστήματα δεν είναι άλλα από τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή όπως είναι ευρέως γνωστά – E.R.P (Enterprise Resource Planning) συστήματα. Τα E.R.P. συστήματα είναι μια συλλογή από προγράμματα που συνδέουν μεταξύ τους τις διάφορες λειτουργίες που μπορεί να έχει μια σύγχρονη επιχείρηση όπως είναι για παράδειγμα, τα χρηματοοικονομικά, οι προμήθειες, η παραγωγή, η λογιστική, οι πωλήσεις, η κοστολόγηση, κλπ. Να αναφερθεί ότι τα σύγχρονα E.R.P. λαμβάνουν υπόψη τους στην διαχείριση των τιμολογίων της εκάστοτε επιχείρησης, το νέο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που διαμορφώνουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Διαθέτουν δε εξελιγμένους μηχανισμούς για την μετατροπή όταν και όπου αυτό είναι δυνατό, των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί με βάση τα εθνικά πρότυπα στα ΔΛΠ. Τι είναι όμως τα ΔΛΠ1; Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ - International Accounting Standards - IAS) είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από Κοινοτική οδηγία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διαφωτίσει τον αναγνώστη στο να κατανοήσει την έννοια των E.R.P. συστημάτων και πως αυτά τα συστήματα βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξελιχτούν στην αγορά. Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα. Στο 2ο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια των E.R.P. συστημάτων καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος εγκατάστασης ενός E.R.P. συστήματος σε μια επιχείρηση. Το 5ο κεφάλαιο κάνει λόγο για τα κριτήρια επιλογής των συστημάτων αυτών. Στο 6ο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση των επιχειρήσεων με τα συστήματα. Το 7ο κεφάλαιο περιγράφει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εταιρεία που παρέχει προγράμματα E.R.P συστημάτων, η ENTERSOFT. Τέλος στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. el
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 93
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Default License Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Default License

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics