Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η προοπτική της οικονομίας και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία: η άνοδος και η πτώση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Λέκκα, Καλλιόπη el
dc.date.accessioned 2017-05-17T11:21:00Z
dc.date.available 2017-05-17T11:21:00Z
dc.date.issued 2017-05-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6844
dc.rights Default License
dc.subject Πρόβλεψη πτώχευσης επιχειρήσεων el
dc.title Η προοπτική της οικονομίας και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία: η άνοδος και η πτώση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0564 el
heal.classification Χρηματοοικονομικές κρίσεις el
heal.classification Χρηματοοικονομική μόχλευση el
heal.classification Πτώχευση el
heal.classification Χρηματοοικονομικός κίνδυνος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2011
heal.bibliographicCitation Λέκκα, Κ., 2011. Η προοπτική της οικονομίας και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία: η άνοδος και η πτώση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στην ελληνικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατ’ επέκταση στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στον ελληνικό χώρο, αλλά και διεθνώς. Συγκεκριμένα, στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά στα αίτια και στα αποτελέσματα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία ξέσπασε στα τέλη του 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οδήγησε στην οικονομική κρίση στο ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Αναφέρονται, επίσης, οι παράγοντες που προσδιορίζουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και παρατίθενται διάφορα μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και οι συνέπειες πτώχευσης μιας χώρας. Ορίζεται η έννοια των χρηματοοικονομικών δεικτών και συγκεκριμένα της χρηματοοικονομικής μόχλευσης και τέλος, παρατίθενται τα μεγέθη χρηματοοικονομικής μόχλευσης 91 ελληνικών επιχειρήσεων, όπως παρουσιάζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και των μεγάλων τραπεζοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας. el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 66
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics