Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με διαταραχή ομιλίας : Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση στον τομέα της άρθρωσης με εφαρμογή της μεθόδου ΠΙΝΑΚΩΤΗ

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τάρε, Χριστρίνα el
dc.date.accessioned 2017-05-17T10:20:51Z
dc.date.available 2017-05-17T10:20:51Z
dc.date.issued 2017-05-17
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6839
dc.rights Default License
dc.subject Achenbach el
dc.subject Ομιλία el
dc.subject Παιδική ηλικία el
dc.subject Διαταραχές άρθρωσης el
dc.title Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με διαταραχή ομιλίας : Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση στον τομέα της άρθρωσης με εφαρμογή της μεθόδου ΠΙΝΑΚΩΤΗ el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.classification Διαταραχές ομιλίας el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2016
heal.bibliographicCitation Τάρε, Χ., 2016. Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με διαταραχή ομιλίας : Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση στον τομέα της άρθρωσης με εφαρμογή της μεθόδου ΠΙΝΑΚΩΤΗ. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Τ.Ε.Ι Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η ομιλία είναι πολύ σημαντική για κάθε άνθρωπο καθώς αποτελεί το κλειδί για την επικοινωνία. Μέσω αυτής εκφράζονται συναισθήματα και οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσής και ερευνάται η ομιλία και οι διαταραχές της στην παιδική ηλικία. Αρχικά πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ομιλία του παιδιού και βρέθηκε αρθρωτική διαταραχή και συγκεκριμένα παράληψη του φωνήματος/ ρ /σε όλες τις θέσεις καθώς και στα συμπλέγματα του. Στη συνέχεια δόθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που περιείχε ερωτήσεις σχετικές με τη σχολική επίδοση, τη συναισθηματική κατάσταση και τη γενική συμπεριφορά του παιδιού στο πλαίσιο του σχολείου καθώς και στο σπίτι. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τους γονείς και τη δασκάλα. Έπειτα με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν και έπειτα από στατιστικές αναλύσεις εξηγάμε κάποια συμπεράσματα. Ακολούθως, αναπτύχθηκε η μέθοδος θεραπείας που εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο τους τριάντα θεραπευτικές συνεδρίες και έγινε καταγραφή αποτελεσμάτων της κάθε συνεδρίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για να συμβάλει στη υλοποίηση της παρούσας εργασίας, καθώς και το παράρτημα. el
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 70
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics