Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Δημιουργία βάσης δεδομένων: Διαγνωστικά εργαλεία στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ηλιάδου, Νινώ el
dc.contributor.author Κιάκη, Κυριακή el
dc.contributor.author Τσιαούση, Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου el
dc.date.accessioned 2014-07-15T11:14:44Z
dc.date.available 2014-07-15T11:14:44Z
dc.date.issued 2014-07-15
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/676
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Διαγνωστικά εργαλεία el
dc.subject Βάσεις δεδομένων el
dc.subject Ανίχνευση el
dc.subject Δυσλεξία el
dc.subject Φωνολογική αντίληψη el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.title Δημιουργία βάσης δεδομένων: Διαγνωστικά εργαλεία στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μαθησιακές δυσκολίες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2013
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί την τελευταία έρευνά μας ως φοιτήτριες του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου. Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, όπου θα υπάρχουν συγκεντρωμένα διαγνωστικά εργαλεία για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η βάση δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων για τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Οι τομείς στου οποίους δόθηκε έμφαση ήταν ο τίτλος του τεστ,η βιβλιογραφική πηγή, οι αρχές- σκοπός του τεστ, το περιεχόμενο και η βαθμολόγηση. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών και γίνεται αναφορά στον εντοπισμό και τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διαγνωστικά εργαλεία προσχολικής ηλικίας, δηλ., για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών . Η προσχολική ηλικία έχει ζωτική σημασία για τη σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η διάγνωση ενδεχομένων πνευματικών και σωματικών διαταραχών στην εξέλιξή του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα διαγνωστικά εργαλεία για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία όπου παρουσιάζονται αναλυτικά ως προς τον σκοπό σύστασής τους, το περιεχόμενο τους και τη βαθμολόγηση τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των διαγνωστικών εργαλειών για μαθησιακές δυσκολίες στην εφηβική ηλικία. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές θεματικές ενότητες των διαγνωστικών εργαλείων της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και στο έκτο κεφάλαιο της ελληνικής βιβλιογραφίας. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των βασικών ευρημάτων της παρούσας έρευνας και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των διαγνωστικών εργαλείων για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Access της εταιρίας Microsoft. el
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 99
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics