Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Φορολογικές και λογιστικές παραβάσεις: έλεγχοι και κυρώσεις

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Φακίτσα, Ελευθερία el
dc.contributor.author Θεμελής, Δημήτριος el
dc.date.accessioned 2017-03-28T10:00:24Z
dc.date.available 2017-03-28T10:00:24Z
dc.date.issued 2017-03-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6704
dc.rights Default License
dc.subject Φορολογικές παραβάσεις el
dc.subject Παραοικονομία el
dc.subject Φορολογικός έλεγχος el
dc.title Φορολογικές και λογιστικές παραβάσεις: έλεγχοι και κυρώσεις el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής -- Α/Α 0681 el
heal.classification Φορολογικός έλεγχος el
heal.classification Επιχειρήσεις -- Φορολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2014
heal.bibliographicCitation Φακίτσα, Ε. & Θεμελής, Δ., 2014. Φορολογικές και λογιστικές παραβάσεις: έλεγχοι και κυρώσεις. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής το οποίο είναι αρκετά έντονο στις σύγχρονες οικονομίες και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι για τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η εκτίμηση της φοροδιαφυγής είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της εργασίας μας καθώς παρουσιάζονται χρήσιμα αποτελέσματα για την απώλεια φόρων προς το Κράτος ανά περιφέρεια και ανά κλάδο. Η προσέγγιση του συγκεκριμένου φαινομένου γίνεται σε πρώτο στάδιο βιβλιογραφικά μελετώντας αρχικά τη φορολογία και τις βασικές έννοιες που διέπουν τη φοροδιαφυγή. Αυτό συμβαίνει για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συγκεκριμένη κατάσταση ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους. Στο τέλος της εργασίας μας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιοποίησης των στοιχείων που λάβαμε από δημοσιευμένα οικονομικά δεδομένα 2550 ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α., που δραστηριοποιούνται στη περιφέρεια της χώρα μας εξαιρουμένης της Αττικής, στο βιομηχανικό κλάδο της μεταποίησης. Επιπροσθέτως, ως έννοια η ελεγκτική διακρίνεται για το εύρος και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει. Η βασικότερη διάκριση της ελεγκτικής είναι σε εσωτερική, εξωτερική και κρατική ελεγκτική. Το σημαντικότερο συστατικό στοιχείο της κρατικής ελεγκτικής αποτελεί ο φορολογικός έλεγχος. Ύστερα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων θεωρείται από ερευνητές, πανεπιστημιακούς και «ανθρώπους της αγοράς» το αποτελεσματικότερο μέσο των κυβερνήσεων για την προάσπιση των δημόσιων εσόδων. Σκοπός λοιπόν της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου για την έννοια του φορολογικού ελέγχου. el
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 111
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics