Ιδρυματικό Αποθετήριο πρώην ΤΕΙ Ηπείρου  

Η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ. Βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Διονυσιάδου, Ευρώπη el
dc.date.accessioned 2017-03-28T08:54:37Z
dc.date.available 2017-03-28T08:54:37Z
dc.date.issued 2017-03-28
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/6703
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) el
dc.subject Τράπεζα της Ελλάδος el
dc.title Η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ. Βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής -- Α/Α 0517 el
heal.classification Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Οικονομική ενοποίηση el
heal.classification Οικονομική και Νομισματική Ένωση el
heal.classification Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα el
heal.classification Νομισματική πολιτική -- Ελλάδα el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2010
heal.bibliographicCitation Διονυσιάδου, Ευρ., 2010. Η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ. Βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. el
heal.abstract Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και τα βασικά χαρακτηριστικά της άσκησης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Η εργασία αποτελείται συνολικά από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η εισαγωγή στη νομισματική ένωση, μελετώντας τη νομισματική ενοποίηση, το ευρώ ως νόμισμα της Ευρώπης, τη συνθήκη του Μάαστριχτ αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Το δεύτερο κεφάλαιο διερευνά την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα αλλά και τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική παγκοσμίως και συγκεκριμένα της ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών και την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αλλά και τη σχέση της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας με την τράπεζα των ΗΠΑ Το τρίτο κεφάλαιο, αναλύει την τράπεζα της Ελλάδος, το εθνικό τραπεζικό σύστημα και το ρόλο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας. Το τέταρτο τέλος κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος. el
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 76
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics